Ringrotverdenking in Zuid-Nederland

De NAK meldt een verdenking van ringrot bij een akkerbouwer in Zuid-Nederland. De besmetting is nog niet bevestigd, maar de verdenking wordt toch al bekend gemaakt. Het zou gaan om een besmetting van het ras Melody. Vroeger werd bij dit ras ook al ringrot vastgesteld op het eiland Goeree-Overflakkee. Bij ringrotmeldingen in Nederland dit voorjaar bleek de bron ook vanop dit eiland te komen (zie blog). Dit eiland staat nochtans onder verscherpt toezicht voor het gebruik van pootgoed omdat er in het verleden zeer laks omgesprongen werd met de regels. Een klein jaar geleden was er op dit eiland nog een veroordeling voor handel in illegaal pootgoed (zie deze blog). Ringrot blijkt op dit eiland jammer genoeg een jaarlijks terugkomend fenomeen te zijn.