Ringrot bevestigd

De ringrot verdenking op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee die eerder gemeld was (zie hier), is intussen bevestigd. De vondst kwam aan het licht door verscherpte controles. De oorzaak van het ringrot wordt nog verder onderzocht. Dit voorjaar voerde de Nederlandse sector nog een hygiëneprotocol in om toekomstige uitbraken te vermijden. Dit systeem blijkt dus op heden nog niet waterdicht te zijn.

Intussen is ook in België een ringrotverdenking opgedoken. De eerste 2 testen blijken positief te zijn. De derde (en beslissende) test op aubergines is nog lopende. De verdenking betreft consumptie van het ras Frieslander waarvan het pootgoed uit Nederland afkomstig is. Het FAVV heeft de nodige maatregelen genomen (stroomopwaartse en – afwaartse tracering) om verdere verspreiding te voorkomen.