Areaal Denemarken stijgt 6de jaar op rij

Het areaal ingeschreven pootgoed in Denemarken stijgt voor het 6de jaar op rij en bedraagt nu 5.588 ha. Dit is het hoogste areaal van de afgelopen 20 jaar.

  • Spunta breidt bijna 14% uit en blijft zo veruit het grootste ras met 1.306 ha en neemt ruim 23% van het Deens areaal in.
  • Ook Kennebec neemt 13% toe en blijft zo nipt het derde ras.
  • Zetmeelrassen nemen een belangrijke plaats in met Kuras (712 ha) en Kardal (251) die de top-4 vervolledigen.
  • Royal zakt van de 3de naar de 5de plaats (-16%).
  • Het plaagresistente ras Sarpo Mira krimpt 11% en zakt zo onder de 100 ha.

Evolutie Deens pootgoedareaal

 

Top-15 meest vermeerderde rassen in Denemarken in 2020