Ringrot loert om de hoek

Ringrot blijft in Europa opduiken en dus een reëel gevaar voor de pootgoedteelt. Bij de uitbraak in Nederland (eiland Goeree Overflakkee – zie deze blog) blijkt na onderzoek nu één monster definitief besmet bevonden, met name een lot pootgoed van het ras Melody. Het bewuste Nederlandse bedrijf heeft pootgoed geleverd aan 20 verschillende bedrijven, die nu allemaal ‘waarschijnlijk besmet’ verklaard worden. Bij 3 bedrijven hiervan is de vrees groot dat er ook hier een ringrotbesmetting zal kunnen aangetoond worden.

Daarnaast is ringrot vastgesteld bij een teler van consumptieaardappelen van het ras Agria in Goeree Overflakkee. De NVWA (=Nederlandse FAVV) doet onderzoek naar de oorzaak van deze besmetting. Hiervoor zijn monsters genomen van de leveranciers van het pootgoed aan dit bedrijf. Bij 1 van de leveranciers, een pootgoedbedrijf in de Flevopolder, zijn verdachte monsters aangetroffen. De betreffende pootgoedteler zet hoofdzakelijk pootgoed af voor export en nateelt van consumptieaardappelen in Nederland.

Gisteren (10 december) werd in de Nederlandse pers ook gemeld dat ringrot zou gevonden zijn bij diverse telers van het kweekbedrijf Meijer. Deze telers hebben nog geen pootgoed geleverd hebben; over hoeveel bedrijven het zou gaan wil de directie van Meijer niet bekend maken. De bedrijven zouden zich in Flevoland bevinden.

Intussen is ook een geval van ringrot opgedoken in consumptie-aardappelen die vanuit Polen komen. De besmetting is ontdekt in Wales (Groot-Brittannië) op 2 plaatsen, dit op sorteerafval van Poolse consumptie. De FERA (= Britse FAVV) vraagt nu dat bij import in UK vanuit Polen, het lot een certificaat moet hebben dat het lot vrij is van ringrot en elke import moet minstens 48u op voorhand gemeld worden. De Poolse export van consumptie naar het Westen is een vrij nieuw fenomeen en is sinds eind deze zomer op gang gekomen. Polen exporteert naar Duitsland, Nederland, Portugal, Groot-Brittannië, maar ook naar België…

De ringrot bacterie blijkt dus verre van verdwenen te zijn en blijvende aandacht is nodig. De recente waarschuwing van FAVV over gevaar van besmetting van o.a. ringrot bij snijden van pootgoed lijkt dus op zijn plaats te zijn (zie blog snijden & FAVV).