PSTVd NL: nog niet uitgeroeid

De Nederlandse overheid heeft per 30 september ’14 een update de wereld ingestuurd rond het voorkomen van PSTVd (Potato Spindle Tuber Viroid). In het voorjaar was deze quarantaineziekte vastgesteld op een Nederlands kweekbedrijf (zie deze blog).

Enerzijds blijkt dat PSTVd zich niet verder verspreid heeft naar andere kweekbedrijven of naar de reguliere pootgoedteelt. Anderzijds werd de ziekte begin september wel vastgesteld in de afdeling Plantenveredeling van Wageningen Universiteit (WUR). Deze afdeling werkte samen met het kweekbedrijf voor de veredeling. De omvang van de nieuwe vondst wordt verder onderzocht. Sinds de 1ste vondst in maart op het kweekbedrijf, werden door WUR echter geen materiaal meer verspreid, net omdat ze partner zijn van het kweekbedrijf.

Foto PSTVd: links gezonde Nicola knol, rechts aangetast (bron EPPO)