Meloidogyne circulaire FAVV

Op dinsdag 24 januari publiceerde FAVV op zijn website een (nieuwe) circulaire rond de bestrijding van wortelknobbelaaltjes (of Meloidogyne).

De circulaire richt zich in het bijzonder op de aardappel- en pootgoedteelt en beoogt de bestrijding / uitroeiing van M. chitwoodi en M. fallax. Dit zijn 2 quarantaine-organismen. Er worden bij aanwezigheid van deze aaltjes door het FAVV strenge maatregelen opgelegd. In deze regelgeving zijn volgende zaken van belang:

BESMET-verklaring: is het perceel en/of de partij waar het aaltje officieel gevonden wordt en ook de infrastructuur van de gebruiker en (grond)eigenaar in geval van (seizoens)pacht

VERDACHT-verklaring: bij besmetting worden daarnaast onder verdenking geplaatst:

  • Alle percelen van de gebruiker van het besmette veld/partij
  • Alle percelen van de eigenaar ingeval er pacht in het spel is
  • Alle percelen in een straal van 1 km rond het besmette perceel

Op besmette percelen mag o.a. geen pootgoed gekweekt worden , maar ook geen hakvruchten en kan ten vroegste na 3 jaar en een negatieve analyse de status verdacht bekomen worden.

Op verdachte percelen gelden ook heel wat (preventieve) maatregelen, o.a. een analyse voorafgaand aan een gevoelige teelt (= o.a. aardappelen). Indien het pootgoed betreft, zal een staal van de oogst gecontroleerd worden om wortelknobbelaaltjes . De status “verdacht” zal ook steeds voor lange tijd blijven gelden.

Meer informatie en details zijn terug te vinden om de site van FAVV: Beroepssectoren > Plantaardige productie > Fytosanitaire aspecten > Plantenzieken > Ziekten van aardappelen