Ringrot in Nederland

Eind april werd op diverse plaatsen in Nederland ringrot aangetroffen. Het gaat om 8 gevallen in Zuid-Holland en Zeeland. De NVWA (= Nederlandse tegenhanger van FAVV) kwam de besmetting op het spoor nadat de Duitse overheid begin maart een vondst van ringrot in aardappelen in Duitsland heeft gemeld, waarbij gebruik is gemaakt van Nederlands pootgoed uit 2010.

Het pootgoed bleek afkomstig van een pootgoedteler op Goeree-Overflakkee. Deze teler had een deel van de pootgoed voor zichzelf gehouden, een deel in Duitsland en een deel in Nederland afgezet. In de nateelt bij deze pootgoedteler is ringrot aangetroffen.

Na eerdere vondsten van ringrot op Goeree-Overflakkee heeft de NVWA begin dit jaar vlak voor het poten inspecties uitgevoerd. Doel van de actie was na te gaan of telers in Goeree-Overflakkee gebruik maken van NAK goedgekeurd pootgoed. Eind vorig jaar was nog opgetreden tegen illegale handel in pootgoed uit dezelfde streek (zie deze blog). Bij 7 van 64 gecontroleerde bedrijven is een overtreding vastgesteld. Het gaat dan om pootgoed dat zij zelf vermeerderd hebben, zonder opgave bij de NAK. Het illegaal geteelde pootgoed mag niet worden geplant en is onder toezicht van de NVWA als veevoer verwerkt.

Ongeveer tezelfdertijd als de ringrot meldingen lanceerde de Nederlandse pootgoedsector nog een hygiëneprotocol ringrot aan te pakken. Een protocol dat blijkbaar dringend aan de orde is.

bron: Agriholland