Géén nacontrole in Nederland

Vandaag maakte de NAK verrassend bekend dat er dit jaar géén nacontrole is op virussen in Nederlands pootgoed. Of met andere woorden een integrale ontheffing. Als gevolg van de coronacrisis is er blijkbaar schaarste ontstaan aan specifieke laboratoriummaterialen voor PCR-onderzoek. In Nederland gebeurt de nacontrole sinds enkele jaren enkel nog via PCR. Als gevolg hiervan en de ongunstige situatie in het veld (hoge virusdruk) heeft de Nederlandse keuringsdienst dus beslist geen nacontrole te doen. Deze ontheffing geldt voor alle nacontrolegroepen (virusgevoelig of niet) én alle klassen. Concreet betekent dit dat voor virus de uitslag van de veldkeuring bepalend is voor de klasse van een partij pootgoed. Ondanks de hoge virusdruk blijft intussen dat de deklasseringen voorlopig zeer goed binnen de perken blijven. Op heden is 1,6% van de partijen verlaagd in klasse, wat 2% lager is dan vorig jaar.   Verloop percentage verlagingen bij de veldkeuringen in... read more

Areaal Denemarken stijgt 6de jaar op rij

Het areaal ingeschreven pootgoed in Denemarken stijgt voor het 6de jaar op rij en bedraagt nu 5.588 ha. Dit is het hoogste areaal van de afgelopen 20 jaar. Spunta breidt bijna 14% uit en blijft zo veruit het grootste ras met 1.306 ha en neemt ruim 23% van het Deens areaal in. Ook Kennebec neemt 13% toe en blijft zo nipt het derde ras. Zetmeelrassen nemen een belangrijke plaats in met Kuras (712 ha) en Kardal (251) die de top-4 vervolledigen. Royal zakt van de 3de naar de 5de plaats (-16%). Het plaagresistente ras Sarpo Mira krimpt 11% en zakt zo onder de 100 ha. Evolutie Deens pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in Denemarken in 2020... read more

Schots areaal ongewijzigd

Het areaal ingeschreven pootgoed in Schotland blijft dit jaar stabiel op 10.400 ha (-0,2%). In totaal worden 285 rassen vermeerderd. Hermes stijgt bijna 10% en wordt zo het grootste ras ten koste van Maris Piper. Cara breidt ruim 16% uit en wordt zo het derde ras met 653 ha. Royal en Innovator stijgen sterk. Désirée krimpt meer dan 100 ha in.   Evolutie Schots pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in Schotland in... read more

Frans areaal stijgt opnieuw 4%

Het ingeschreven areaal gecertificeerd pootgoed in Frankrijk stijgt ten opzichte van vorig jaar met 969 ha en bedraagt nu 24.160 ha. Deze opwaartse trend is al bezig van 2007, toen het areaal nog maar 14.400 ha bedroeg. Er worden in totaal maar liefst 600 verschillende rassen vermeerderd, waarvan heel veel nieuwe rassen onder inschrijving (samen 900 ha). Spunta blijft het grootste ras met 2.014 ha (+3,2%). Fontane blijft stabiel op een goeie 1.600 ha. Innovator breidt 22% uit en wordt op 1.335 ha vermeerderd. Rassen al Markies en Challenger dalen licht. Bintje daalt zo’n 27%. Het areaal Amora groeit met 1/3 (in totaal 442 ha). De grootste groep rassen zijn deze voor de verwerkende industrie, die net geen 7.000 ha innemen.   Evolutie Frans pootgoedareaal   Top-20 meest vermeerderde rassen in Frankrijk in 2020... read more

Belgisch areaal krimpt 8%

Nu zowel het Vlaams als Waals areaal gekend zijn, kunnen conclusies op Belgisch niveau gemaakt worden. Het areaal daalt krimpt 200 ha in (of -8%) en komt zo terug op het niveau van 2016. Fontane blijft nipt het grootste ras, gevolgd door Agria. Alegria neemt de 3de plaats in ten koste van Spunta. Bintje daalt ruim 40% en blijft nog op net iets meer dan 100 ha vermeerderd worden. De vroege rassen Amora en Sinora kennen een sterke uitbreiding.   Evolutie Belgisch pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in België in 2020... read more

Areaal Wallonië daalt 3,2%

Het ingeschreven areaal gecertificeerd pootgoed in Wallonië daalt met 38 ha en bedraagt nu 1.144 ha. Er worden in totaal 44 verschillende rassen vermeerderd. Agria blijft het grootste ras met 213 ha (+3,3%). Spunta blijft nr. 2 ondanks een daling met bijna 24%. Alegria stijgt met bijna de helft en wordt zo het derde ras. Sterke stijgers: Kennebec, Challenger, Innovator en Louisa (Belgisch chipsras) Sterke dalers: Nicola, Bintje (-44%), Charlotte en Agata. Evolutie Waals pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in Wallonië in... read more

Vlaanderen 12% minder areaal

Het ingeschreven areaal gecertificeerd pootgoed in Vlaanderen daalt 159 ha ten opzichte van vorig jaar en bedraagt nog 1.123 ha. Het is van 2009 geleden dat er zo weinig pootgoed vermeerderd werd in Vlaanderen. Er worden 45 verschillende rassen vermeerderd door 50 telers. Fontane blijft nr. 1, maar daalt maar liefst 29% (nog 205 ha). Alegria verstevigt zijn 2de plaats en wordt op 126 ha vermeerderd. Ook Sinora en Lady Rosetta breiden sterk uit. Bintje en Agria dalen en worden elk op 61 ha vermeerderd. Bintje zakt maar liefst 40%. Er werd van oogst 2019 in totaal 30.047 ton gecertificeerd. Evolutie Vlaams pootgoedareaal Top-15 meest vermeerderde rassen in Vlaanderen in 2020... read more

Areaal Nederland stabiel

Het ingeschreven areaal gecertificeerd pootgoed in Nederland daalt dit jaar 180 ha ten opzichte van vorig jaar en bedraagt in totaal 41.849 ha. Er worden in totaal 482 rassen vermeerderd. Fontane blijft nr. 1 en breidt nog 1,4% (of 70 ha) uit en klimt richting 5.000 ha (4.957 ha). Spunta krimt ruimt 6% en wordt nog op 4.273 ha vermeerderd. Innovator zakt naar plaats 4 (-6,7% – nog 2.321 ha) en wordt voorbij gestoken door Agria (+ 13,1% – in totaal 2.673 ha). Markies stijgt licht (+3,4%) en haalt zijn grootste areaal ooit (754 ha). Challenger boet voor het 2de jaar op rij duidelijk aan areaal in (-14,6%). Met nog 730 ha is de oppervlakte met zo’n 30% gedaald sinds 2018. In het segment van de vroege aardappelen stijgt Sinora met bijna 35% en wordt dit jaar op 473 ha vermeerderd. Désirée en Agata dalen ook dit jaar terug in areaal. Bintje verliest dit jaar bijna de helft van zijn areaal en wordt nog op 228 ha vermeerderd. 10 jaar geleden bedroeg dit nog ruim 2.000 ha. Wat de aangemelde klassen betreft, zien we ook dit jaar een verdere verschuiving naar hogere klassen. Zowel prebasis, S en SE nemen toe in areaal, terwijl klassen E, A en B zijn duidelijk dalen. Evolutie Nederlands pootgoedareaal Top-20 meest vermeerderde rassen in Nederland in 2020 Verdeling klassen in... read more

Inschrijving tot 25 mei

Aangezien de plantwerkzaamheden nog niet overal volledig afgerond zijn en het digitaal ingeven niet steeds even optimaal loopt, wordt de teeltinschrijvingsperiode door de keuringsdienst voor dit jaar verlengd tot 25 mei 2020.... read more

Bruinrotmaatregelen A’pen & Limburg

Het FAVV wijst op de maatregelen die van kracht zijn in 45 gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg om verspreiding van bruinrot via beregening met oppervlaktewater te vermijden. Landbouwers moeten de teelt van aardappelen in deze gemeenten voor 30 april melden bij het FAVV en er geldt een verbod op beregenen van aardappelen met oppervlaktewater. Meer details kan je lezen in het volledig... read more

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Categorieën

Oudere Berichten