VLAM

VLAM

VLAM staat voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw.
VLAM is een organisatie die de afzet van de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten bevordert in binnen- en buitenland. Opdrachtgever is de Vlaamse overheid en er is een nauwe band met het bedrijfsleven.

Structuur
VLAM is een interprofessionele vereniging die al de belangrijkste beroepsorganisaties uit de verschillende sectoren van de landbouw, tuinbouw, visserij en voedingssector verenigt. Binnen VLAM werden 10 sectorgroepen opgericht, waaronder akkerbouw. In deze groep zetelt een vertegenwoordiger van VVP.

Pootgoed
Binnen de akkerbouwgroep is een aparte werkgroep pootgoed actief. Vanuit deze werkgroep wordt jaarlijks een apart programma opgezet om het Vlaams gecertificeerd pootgoed te promoten in binnen- en buitenland. De werkgroep bestaat uit 3 bestuursleden van VVP en vertegenwoordigers van VLAM en de pootgoedhandel (Belgapom).

Actieprogramma
Het programma voor pootgoed bestaat uit 2 luiken, een voor het binnenland en een voor het buitenland. Voor dit laatste programma wordt meestal aangesloten bij de promotieactiviteiten voor (consumptie)aardappelen in het buitenland.

Het binnenlands programma bestaat uit een 3-tal speerpunten:

  • Directe mailing naar Vlaamse aardappeltelers van een brochure die de troeven van Vlaams gecertificeerd pootgoed in de kijker zet.
  • Aanwezigheid op de vakbeurs Interpom/Primeurs
  • De website www.pootgoed.be, die recent een nieuwe lay-out kreeg op uitdrukkelijke vraag van VVP. De belangrijkste aspecten van de website zijn de lijst met variëteiten, handelaars en ook van de telers van gecertificeerd pootgoed.

Promotiebijdragen
De werkingsbudgetten zijn afkomstig van bijdragen vanuit de sector. Concreet voor pootgoed zijn er verplichte bijdragen voor handelaars, handelaars-bereiders en voor de telers. Per hectare te velde goedgekeurd pootgoed dient elke teler jaarlijks 25 € te betalen.

Meer informatie over VLAM, zijn structuur, werking en programma is terug te vinden op de website van VLAM (zie ook de pagina met links). Actuele zaken rond VLAM komen aan bod onder de Nieuwsblog, waar VVP-leden de meest recente informatie kunnen vinden.

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42

info@vlaamsepootgoedtelers.be