Deens areaal groeit 109 ha

Het Deens areaal ingeschreven pootgoed stijgt dit jaar met ruim 2% en bedraagt nu 5.227 ha, het hoogste areaal sinds 2004. In totaal worden 118 verschillende rassen vermeerderd. Spunta daalt 10%, maar is met 21% van de oppervlakte nog steeds veruit het grootste ras (1.147 ha) Zetmeelrassen vormen een belangrijk segment (Kuras, Kardal,…) Royal is met 278 ha vermeerdering het grootste industrieras en breidt dit jaar terug uit Op plaats 9 staat Sarpo Mira, een plaagresistent ras, met een areaal groter dan 100 ha. De volledige top-15 kan je hieronder... read more

Areaal België 85 ha groter

Nu zowel het Vlaams als Waals areaal bekend zijn, kan de balans op nationaal niveau bekeken worden. Fontane is het grootste ras geworden met 377 ha vermeerdering (+42 %) Agria, moeder van Fontane, is zoals vorig jaar nr. 2 en verschuift deels richting Wallonië Spunta heeft terug de kaap van 200 ha overschreden Bintje verliest de helft van zijn areaal en duikt zo van plaats 1 naar de 4de plaats Alegria neemt de helft toe in areaal Meer info over het Vlaams areaal in 2019 kan je hier lezen. Meer details over het Waals areaal 2019 vind je op deze pagina.   De top-15 van de meest vermeerderde rassen in... read more

Wallonië teelt 5% meer

Het areaal in Wallonië neemt dit jaar zo’n 56 ha toe ten opzichte van 2018. Het totaal areaal bedraagt 1182 ha, verdeeld over 53 rassen Agria blijft het grootste ras en groeit nog, waardoor er ruim 200 ha vermeerderd wordt Spunta breidt uit en haalt 178 ha. Bintje verliest ruim de helft van zijn areaal Fontane breidt sterk uit en heeft 75 ha Top-15 van de meest geteelde rassen in... read more

Vlaams areaal stijgt 2,4%

Het areaal in Vlaanderen stijgt zo’n 30 ha in 2019. In totaal wordt 1281 ha vermeerderd (+30 ha) door 56 verschillende telers. In totaal worden 50 verschillende rassen vermeerderd. De gemiddelde perceelsoppervlakte bedraagt 2.6 ha. Fontane blijft op nummer 1 en stijgt 30% in areaal. Alegria breidt 65% uit en wordt zo het 2de belangrijkste ras in Vlaanderen. Bintje verliest de helft van zijn areaal en wordt nog op 100 ha geteeld. In 2015 was dit nog 400 ha. Top-15 van de meest vermeerderde rassen in... read more

Areaal Nederland meer dan 42.000 ha

Het areaal in Nederland neemt voor het 8ste jaar op rij toe. De stijging bedraagt 0.7% of 288 ha meer dan vorig jaar, waardoor het areaal voor het eerst uitkomt boven de 42.000 ha. Ook het aantal vermeerderde rassen, 486, is een record. Fontane verstevigt zijn positie als grootste ras: met 420 ha extra wordt dit jaar 4.887 ha vermeerderd Spunta groeit met 96 ha tot 4557 ha en blijft stevig op de 2de plaats. Ook Innovator, Agria en Markies breiden verder uit. Bintje verliest ook dit jaar veel areaal: -38%, wat resulteert in 419 ha. Challenger kent een sterke daling: 18% lager, wat nog 854 ha betekent. Agata verliest 30% van zijn areaal. Rassen in de top-20 die zeer sterk groeien zijn Arizona, Manitou en Arsenal. De hogere klassen (PB, S en SE) breiden voor het eerste in jaren niet verder uit. De 20 meest vermeerderde rassen kan je in onderstaande tabel... read more

Nederland gooit beleid Meloidogyne om

Nederland gooit vanaf dit seizoen zijn beleid rond de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax om. De Nederlandse pootgoedsector was al jaren aan het lobbyen om een soepeler regeling, zowel bij de Nederlandse Overheid als op Europees niveau. Europa blijft M. chitwoodi en M. fallax als quarantaine-organisme zien, waar de Nederlandse sector dit als kwaliteitsorganisme had willen laten benoemen (RNQP – regulated non-quarantine pest). Regelgeving tot vorig jaar Tot vorig jaar werden rond besmette percelen zones met een straal van 1km getrokken en alle pootgoedpercelen binnen deze cirkel werden intensief bemonsterd om na te gaan of een aantasting aanwezig was. Dit ieder jaar na jaar. Binnen deze cirkels werden intussen jaarlijks meer dan 2000 ha pootgoed vermeerder in Nederland – dit is het volledig Belgisch areaal. De controle van deze velden na de oogst liet in sommige jaren tientallen ha aangetast pootgoed door Meloidogyne zien (zie deze blog). Regelgeving vanaf 2019 Vanaf dit jaar zullen alleen het eerste jaar de percelen binnen deze 1 km zone opgevolgd worden. Nadien zal alleen het effectief besmette perceel verder gevolgd worden. Als op een perceel 2 keer pootaardappelen zijn geteeld en beide keren is het vrij bevonden van Meloidogyne, dan vervalt de Meloidogyne-status van het perceel. Bij een 1-op-3 teelt van pootgoed zoals gebruikelijk in Nederland, vervalt die status dus na 6 jaar. Anderzijds wordt het aantal monsters dat landelijk verspreid over Nederland genomen wordt, opgetrokken van 200 naar 1200 per jaar, wat in theorie overeenkomt met 1 staal per pootgoedteler. Regelgeving België De omslag in het Nederlands beleid staat haaks op het beleid gevoerd in België, waar het FAVV de volledige... read more

Algemene vergadering succesvol

Op 1 februari ’19 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in Diksmuide onder ruime belangstelling van de leden VVP, steunende leden en vertegenwoordigers van de Vlaamse Keuringsdienst. Hieronder vindt u een kort overzicht van de gebrachte presentaties. Klik op de respectievelijke afbeelding om de presentatie te bekijken.   Bladluisdruk 2018 Kürt Demeulemeester, Inagro De bladluisdruk was in 2018 eerder matig te noemen met een trage opbouw. 2de helft juli kwamen meer vluchten voor.   Nacontrole 2018 en reglementering 2019 Guido Mussche, Ann Van Essche, Vlaamse Overheid Overzicht van het areaal pootgoed 2018, de veldkeuringen en de nacontrole, met aandacht voor virusanalyses en bacterie. Aandachtspunten reglementering (export derde landen, Brexit, nieuwe plantenverordening, delegatie FAVV).   Diagnostiek virusanalyses Kris De Jonghe, ILVO Overzicht van de methodes voor virusanalyse (PCR, ELISA).   Loofdoding pootgoed zonder diquat Stef Dierick, Belchim Toelichting bij de alternatieven voor... read more

Intrekking erkenningen

Op korte tijd verliest de sector verschillende middelen die voor de pootgoedteelt zeer gekend zijn. Diquat Dit najaar werd al bekend dat diquat (oa Reglone) ingetrokken wordt. De producten zullen nog kunnen gebruikt worden voor de loofdoding van oogst 2019, maar daarna verdwijnt de erkenning op Europees niveau. Concreet is de verkoop nog toegelaten tot 04/05/2019 door de toelatingshouder. De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 04/09/2019. Het gebruik ten slotte is toegelaten tot 04/11/2019. Plenum Vandaag liet FOD Volksgezondheid ook weten dat de Europese goedkeuring van de actieve stof pymetrozine niet verlengd werd omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat pymetrozine niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. De toelating van PLENUM (9398P/B) wordt daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk. Hierbij is de verkoop door de toelatingshouder nog toegelaten tot 31/01/2019 en de verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/04/2019. Het gebruik is toegelaten tot 30/01/2020 of met andere woorden kan Plenum in de praktijk enkel nog komend seizoen ingezet worden. Bron:... read more

Veel verlagingen in NL

De NAK meldt per 5 november dat het verlagingspercentage bij de nacontrole van pootgoed verder blijft oplopen. Op dit moment is 87% van de partijen bemonsterd. Van de bemonsterde knollen heeft de NAK tot nu toe ruim 3,6 miljoen knollen (74%) onderzocht, wat een kleine achterstand is ten opzichte van vorig jaar. Het verlagingspercentage bedraagt momenteel 25,7%. Dit betreft 77,1% van de te onderzoeken oppervlakte en is het slechtste resultaat van de afgelopen 10 jaar. De slechte resultaten waren deels verwacht door de hoge bladluisdruk vroeg in het seizoen. Door de trage groei is de selectie ook laat gestart en de bladluisdruk bleef door het mooie weer hoog. Bronnen: NAK,... read more

Uitstel loofdodingsdatum

Omwille van de uitzonderlijke weersomstandigheden verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata. In samenspraak met de sector heeft het Departement Landbouw en Visserij de nieuwe data bepaald voor de vernietiging van het loof van de pootaardappelteelten oogst 2018. Het loof wordt dus best vernietigd: voor de vroege rassen:          uiterlijk op 15 augustus, voor de intermediaire rassen:         uiterlijk op 18 augustus, voor de late rassen:         uiterlijk op 21 augustus. Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen een termijn van twintig dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de... read more

Toekomstige evenementen

  1. Algemene Vergadering VVP

    10 februari @ 13:30 - 16:30

Categorieën

Oudere Berichten

Regenradar
België
Regenradar Belgiëweeronline.nl Altijd jouw weer