Inschrijving tot 28 mei

Aangezien tal van resultaten van de Globodera analyses op zich laten wachten, zorgt dit momenteel voor problemen met de teeltinschrijvingen. Door deze problemen wordt de inschrijvingsperiode door de keuringsdienst verlengd tot vrijdag 28 mei 2021.... read more

Zones Meloidogyne uitgebreid

Sinds begin dit jaar werd de bewakingszone voor Meloidogyne uitgebreid met 9 gemeenten, waardoor nu in totaal 49 gemeenten aangeduid zijn door FAVV. De uitbreiding komt er na vondsten van Meloidogyne in 2020 in zowel consumptie- als pootaardappelen. De nieuwe gemeenten zijn: De Panne, Ham, Ichtegem, Meulebeke, Moerbeke, Oostrozebeke, Pittem, Veurne en Wachtebeke. Voor de pootgoedteelt betekent dit alle percelen geleden in de bewakingszone systematisch zullen gecontroleerd worden bij de oogst op aanwezigheid van Meloidogyne. Dit geldt ook voor hoevepootgoed.     Je kan deze kaart ook digitaal... read more

Bemonstering ring- en bruinrot

Vanaf 2021 zal de keuringsdienst opnieuw ring- en bruinrot monsters nemen van Belgische stammen of ingevoerde moederpartijen, dit in opdracht van FAVV. Het aantal monsters voor Belgische productie bedraagt: Prebasis (ingeschreven partijen) en basis S, SE : 1 monster/ha (niet meer dan 2 monsters per partij- Basis E en gecertificeerd A, B : 1 monster/partij Voor moederpartijen is dit 1 monster van 200 knollen per elke begonnen hoeveelheid van 5 ton en niet meer dan 10... read more

Aardappelen in bruinrot gebied

Het FAVV meldt dat landbouwers die aardappelen telen in 45 gemeenten in Limburg en Antwerpen waar de bruinrotbacterie voorkomt in het oppervlaktewater, voortaan niet meer apart moeten melden dat ze aardappelen telen. Tot voor kort was dit een jaarlijkse verplichting. De locatie van de aardappelpercelen in dit beschermingsgebied kan immers uit de verzamelaanvraag gefilterd worden. Telers die géén verzamelaanvraag in Vlaanderen indienen, moet wel nog de ligging van de aardappelpercelen... read more

Al 3de jaar veel verlaging nacontrole

De Nederlandse keuringdienst (NAK) maakte een tussenstand bekend van de nacontrole (week 40). Op dit moment is ongeveer de helft van de virusstalen geanalyseerd. Het verlagingspercentage schommelt rond de 30%, wat terug zeer hoog is, maar toch iets lager dan vorig jaar, toen 35% van het Nederlandse pootgoed verlaagd werd in de nacontrole. Tijdens het groeiseizoen, bij de veldkeuringen, werd al 15% van het pootgoed in klasse verlaagd. Sinds 1992 is het nog maar 4 keer voor gevallen dat het verlagingspercentage boven de 20% uitkwam, waarbij oa ook 2018 en 2019. Ook in Vlaanderen lijken de resultaten van de nacontrole op dit moment net iets beter uit te vallen dan vorig jaar.   Bron: www.nak.nl   Bron:... read more

Staalname aaltjes door FAVV

Voor komend teeltseizoen zal de voorafgaande staalname op aardappelcystenaaltjes niet meer gebeuren door de Gewesten (keuringsdienst), maar zal deze bemonstering vanaf dit najaar door het FAVV gebeuren. Meer info en details in bijgaande documenten: Richtlijnen... read more

Loofdodingdata Vlaanderen

Deze morgen maakte het Departement Landbouw & Visserij de loofdodingsdata bekend voor dit seizoen. Dit zijn richtdata tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2020 best vernietigd wordt. Voor dit seizoen zijn de data als volgt: Vroege rassen: 20 juli Intermediaire rassen: 24 juli Late rassen: 28 juli Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.... read more

Nu toch nacontrole NL

Eén week na de verrassende aankondiging van de NAK dat er dit najaar géén nacontrole zou plaatsvinden, heeft NAK eind vorige week laten weten dat er toch nacontrole zal gebeuren dit najaar op Nederlands pootgoed. Dit na heel wat reacties uit binnen- en buitenland op het aangekondigde wegvallen van de nacontrole. Er werden in laatste instantie toch de nodige reagentia gevonden voor de testen. Enkel klassen E, A en B van nacontrolegroep 3 (beperkt aantal virustolerante rassen) moeten niet in de... read more

Géén nacontrole in Nederland

Vandaag maakte de NAK verrassend bekend dat er dit jaar géén nacontrole is op virussen in Nederlands pootgoed. Of met andere woorden een integrale ontheffing. Als gevolg van de coronacrisis is er blijkbaar schaarste ontstaan aan specifieke laboratoriummaterialen voor PCR-onderzoek. In Nederland gebeurt de nacontrole sinds enkele jaren enkel nog via PCR. Als gevolg hiervan en de ongunstige situatie in het veld (hoge virusdruk) heeft de Nederlandse keuringsdienst dus beslist geen nacontrole te doen. Deze ontheffing geldt voor alle nacontrolegroepen (virusgevoelig of niet) én alle klassen. Concreet betekent dit dat voor virus de uitslag van de veldkeuring bepalend is voor de klasse van een partij pootgoed. Ondanks de hoge virusdruk blijft intussen dat de deklasseringen voorlopig zeer goed binnen de perken blijven. Op heden is 1,6% van de partijen verlaagd in klasse, wat 2% lager is dan vorig jaar.   Verloop percentage verlagingen bij de veldkeuringen in... read more

Areaal Denemarken stijgt 6de jaar op rij

Het areaal ingeschreven pootgoed in Denemarken stijgt voor het 6de jaar op rij en bedraagt nu 5.588 ha. Dit is het hoogste areaal van de afgelopen 20 jaar. Spunta breidt bijna 14% uit en blijft zo veruit het grootste ras met 1.306 ha en neemt ruim 23% van het Deens areaal in. Ook Kennebec neemt 13% toe en blijft zo nipt het derde ras. Zetmeelrassen nemen een belangrijke plaats in met Kuras (712 ha) en Kardal (251) die de top-4 vervolledigen. Royal zakt van de 3de naar de 5de plaats (-16%). Het plaagresistente ras Sarpo Mira krimpt 11% en zakt zo onder de 100 ha. Evolutie Deens pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in Denemarken in 2020... read more

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Categorieën

Oudere Berichten