Al 3de jaar veel verlaging nacontrole

De Nederlandse keuringdienst (NAK) maakte een tussenstand bekend van de nacontrole (week 40). Op dit moment is ongeveer de helft van de virusstalen geanalyseerd. Het verlagingspercentage schommelt rond de 30%, wat terug zeer hoog is, maar toch iets lager dan vorig jaar, toen 35% van het Nederlandse pootgoed verlaagd werd in de nacontrole. Tijdens het groeiseizoen, bij de veldkeuringen, werd al 15% van het pootgoed in klasse verlaagd. Sinds 1992 is het nog maar 4 keer voor gevallen dat het verlagingspercentage boven de 20% uitkwam, waarbij oa ook 2018 en 2019. Ook in Vlaanderen lijken de resultaten van de nacontrole op dit moment net iets beter uit te vallen dan vorig jaar.   Bron: www.nak.nl   Bron:... read more

Staalname aaltjes door FAVV

Voor komend teeltseizoen zal de voorafgaande staalname op aardappelcystenaaltjes niet meer gebeuren door de Gewesten (keuringsdienst), maar zal deze bemonstering vanaf dit najaar door het FAVV gebeuren. Meer info en details in bijgaande documenten: Richtlijnen... read more

Loofdodingdata Vlaanderen

Deze morgen maakte het Departement Landbouw & Visserij de loofdodingsdata bekend voor dit seizoen. Dit zijn richtdata tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2020 best vernietigd wordt. Voor dit seizoen zijn de data als volgt: Vroege rassen: 20 juli Intermediaire rassen: 24 juli Late rassen: 28 juli Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.... read more

Nu toch nacontrole NL

Eén week na de verrassende aankondiging van de NAK dat er dit najaar géén nacontrole zou plaatsvinden, heeft NAK eind vorige week laten weten dat er toch nacontrole zal gebeuren dit najaar op Nederlands pootgoed. Dit na heel wat reacties uit binnen- en buitenland op het aangekondigde wegvallen van de nacontrole. Er werden in laatste instantie toch de nodige reagentia gevonden voor de testen. Enkel klassen E, A en B van nacontrolegroep 3 (beperkt aantal virustolerante rassen) moeten niet in de... read more

Géén nacontrole in Nederland

Vandaag maakte de NAK verrassend bekend dat er dit jaar géén nacontrole is op virussen in Nederlands pootgoed. Of met andere woorden een integrale ontheffing. Als gevolg van de coronacrisis is er blijkbaar schaarste ontstaan aan specifieke laboratoriummaterialen voor PCR-onderzoek. In Nederland gebeurt de nacontrole sinds enkele jaren enkel nog via PCR. Als gevolg hiervan en de ongunstige situatie in het veld (hoge virusdruk) heeft de Nederlandse keuringsdienst dus beslist geen nacontrole te doen. Deze ontheffing geldt voor alle nacontrolegroepen (virusgevoelig of niet) én alle klassen. Concreet betekent dit dat voor virus de uitslag van de veldkeuring bepalend is voor de klasse van een partij pootgoed. Ondanks de hoge virusdruk blijft intussen dat de deklasseringen voorlopig zeer goed binnen de perken blijven. Op heden is 1,6% van de partijen verlaagd in klasse, wat 2% lager is dan vorig jaar.   Verloop percentage verlagingen bij de veldkeuringen in... read more

Areaal Denemarken stijgt 6de jaar op rij

Het areaal ingeschreven pootgoed in Denemarken stijgt voor het 6de jaar op rij en bedraagt nu 5.588 ha. Dit is het hoogste areaal van de afgelopen 20 jaar. Spunta breidt bijna 14% uit en blijft zo veruit het grootste ras met 1.306 ha en neemt ruim 23% van het Deens areaal in. Ook Kennebec neemt 13% toe en blijft zo nipt het derde ras. Zetmeelrassen nemen een belangrijke plaats in met Kuras (712 ha) en Kardal (251) die de top-4 vervolledigen. Royal zakt van de 3de naar de 5de plaats (-16%). Het plaagresistente ras Sarpo Mira krimpt 11% en zakt zo onder de 100 ha. Evolutie Deens pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in Denemarken in 2020... read more

Schots areaal ongewijzigd

Het areaal ingeschreven pootgoed in Schotland blijft dit jaar stabiel op 10.400 ha (-0,2%). In totaal worden 285 rassen vermeerderd. Hermes stijgt bijna 10% en wordt zo het grootste ras ten koste van Maris Piper. Cara breidt ruim 16% uit en wordt zo het derde ras met 653 ha. Royal en Innovator stijgen sterk. Désirée krimpt meer dan 100 ha in.   Evolutie Schots pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in Schotland in... read more

Frans areaal stijgt opnieuw 4%

Het ingeschreven areaal gecertificeerd pootgoed in Frankrijk stijgt ten opzichte van vorig jaar met 969 ha en bedraagt nu 24.160 ha. Deze opwaartse trend is al bezig van 2007, toen het areaal nog maar 14.400 ha bedroeg. Er worden in totaal maar liefst 600 verschillende rassen vermeerderd, waarvan heel veel nieuwe rassen onder inschrijving (samen 900 ha). Spunta blijft het grootste ras met 2.014 ha (+3,2%). Fontane blijft stabiel op een goeie 1.600 ha. Innovator breidt 22% uit en wordt op 1.335 ha vermeerderd. Rassen al Markies en Challenger dalen licht. Bintje daalt zo’n 27%. Het areaal Amora groeit met 1/3 (in totaal 442 ha). De grootste groep rassen zijn deze voor de verwerkende industrie, die net geen 7.000 ha innemen.   Evolutie Frans pootgoedareaal   Top-20 meest vermeerderde rassen in Frankrijk in 2020... read more

Belgisch areaal krimpt 8%

Nu zowel het Vlaams als Waals areaal gekend zijn, kunnen conclusies op Belgisch niveau gemaakt worden. Het areaal daalt krimpt 200 ha in (of -8%) en komt zo terug op het niveau van 2016. Fontane blijft nipt het grootste ras, gevolgd door Agria. Alegria neemt de 3de plaats in ten koste van Spunta. Bintje daalt ruim 40% en blijft nog op net iets meer dan 100 ha vermeerderd worden. De vroege rassen Amora en Sinora kennen een sterke uitbreiding.   Evolutie Belgisch pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in België in 2020... read more

Areaal Wallonië daalt 3,2%

Het ingeschreven areaal gecertificeerd pootgoed in Wallonië daalt met 38 ha en bedraagt nu 1.144 ha. Er worden in totaal 44 verschillende rassen vermeerderd. Agria blijft het grootste ras met 213 ha (+3,3%). Spunta blijft nr. 2 ondanks een daling met bijna 24%. Alegria stijgt met bijna de helft en wordt zo het derde ras. Sterke stijgers: Kennebec, Challenger, Innovator en Louisa (Belgisch chipsras) Sterke dalers: Nicola, Bintje (-44%), Charlotte en Agata. Evolutie Waals pootgoedareaal   Top-15 meest vermeerderde rassen in Wallonië in... read more

Toekomstige evenementen

  1. Algemene Vergadering VVP

    05/02/2021 @ 13:30 - 16:30

Categorieën

Oudere Berichten

Regenradar
België
Regenradar Belgiëweeronline.nl Altijd jouw weer