Loofdoding pootgoed – resultaten

Afgelopen zomer had Inagro een proef aanliggen rond loofdoding in pootgoed. De proef werd aangelegd in het ras Fontane (plantafstand en bemesting conform gangbare pootgoedteelt). De zeer natte omstandigheden maakten dat er niet kon geloofklapt worden in de proef, net zoals op veel praktijkvelden afgelopen seizoen. Er werden diverse schema’s aangelegd met Gozai + Actirob, Spotlight Plus (en/of Shark). Alles werd 3x behandeld. In sommige schema’s werd Ranman Top toegevoegd en er werd ook gekeken of de minerale olie Vazyl een meerwaarde kon bieden. Zowel het loof als de stengels konden met 3 behandelingen op een fel gewas goed geloofdood worden. Ondanks de loofdoding van een zeer groen, vitaal gewas werd er nauwelijks hergroei waargenomen. Links: typisch gespikkelde bladeren na behandeling met Gozai; Rechts: verwelking bovenste bladeren na behandeling met Spotlight Plus (beiden 1 dag na bespuiting) De volledige toelichting en resultaten van de proef kan je nalezen op de site van Inagro, zie Gezocht: snelle loofdoding | Inagro. . Deze proef lag aan in het kader van de Operationele Groep “Gezocht: snelle loofdoding”, waarvoor VVP zijn steun verleend... read more

Nieuwe omzendbrief Meloidogyne

Begin november verspreidde FAVV een nieuwe versie van zijn omzendbrief rond de bestrijding van Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes). Naast een update van de analyserichtlijnen is er ook aanpassing van de bijlagen, met name rond de teelten die géén waardplant zijn voor Meloidogyne chitwoodi of M. fallax (vb. tagetes toegevoegd) of teelten die matig gevoelig zijn (Engels raaigras geschrapt). De nieuwe versie kan hier geraadpleegd worden. Wie de specifiek de wijzigingen van deze 4de versie wil raadplegen kan hier... read more

Inschrijving tot 28 mei

Aangezien tal van resultaten van de Globodera analyses op zich laten wachten, zorgt dit momenteel voor problemen met de teeltinschrijvingen. Door deze problemen wordt de inschrijvingsperiode door de keuringsdienst verlengd tot vrijdag 28 mei 2021.... read more

Zones Meloidogyne uitgebreid

Sinds begin dit jaar werd de bewakingszone voor Meloidogyne uitgebreid met 9 gemeenten, waardoor nu in totaal 49 gemeenten aangeduid zijn door FAVV. De uitbreiding komt er na vondsten van Meloidogyne in 2020 in zowel consumptie- als pootaardappelen. De nieuwe gemeenten zijn: De Panne, Ham, Ichtegem, Meulebeke, Moerbeke, Oostrozebeke, Pittem, Veurne en Wachtebeke. Voor de pootgoedteelt betekent dit alle percelen geleden in de bewakingszone systematisch zullen gecontroleerd worden bij de oogst op aanwezigheid van Meloidogyne. Dit geldt ook voor hoevepootgoed.     Je kan deze kaart ook digitaal... read more

Bemonstering ring- en bruinrot

Vanaf 2021 zal de keuringsdienst opnieuw ring- en bruinrot monsters nemen van Belgische stammen of ingevoerde moederpartijen, dit in opdracht van FAVV. Het aantal monsters voor Belgische productie bedraagt: Prebasis (ingeschreven partijen) en basis S, SE : 1 monster/ha (niet meer dan 2 monsters per partij- Basis E en gecertificeerd A, B : 1 monster/partij Voor moederpartijen is dit 1 monster van 200 knollen per elke begonnen hoeveelheid van 5 ton en niet meer dan 10... read more

Aardappelen in bruinrot gebied

Het FAVV meldt dat landbouwers die aardappelen telen in 45 gemeenten in Limburg en Antwerpen waar de bruinrotbacterie voorkomt in het oppervlaktewater, voortaan niet meer apart moeten melden dat ze aardappelen telen. Tot voor kort was dit een jaarlijkse verplichting. De locatie van de aardappelpercelen in dit beschermingsgebied kan immers uit de verzamelaanvraag gefilterd worden. Telers die géén verzamelaanvraag in Vlaanderen indienen, moet wel nog de ligging van de aardappelpercelen... read more

Al 3de jaar veel verlaging nacontrole

De Nederlandse keuringdienst (NAK) maakte een tussenstand bekend van de nacontrole (week 40). Op dit moment is ongeveer de helft van de virusstalen geanalyseerd. Het verlagingspercentage schommelt rond de 30%, wat terug zeer hoog is, maar toch iets lager dan vorig jaar, toen 35% van het Nederlandse pootgoed verlaagd werd in de nacontrole. Tijdens het groeiseizoen, bij de veldkeuringen, werd al 15% van het pootgoed in klasse verlaagd. Sinds 1992 is het nog maar 4 keer voor gevallen dat het verlagingspercentage boven de 20% uitkwam, waarbij oa ook 2018 en 2019. Ook in Vlaanderen lijken de resultaten van de nacontrole op dit moment net iets beter uit te vallen dan vorig jaar.   Bron: www.nak.nl   Bron:... read more

Staalname aaltjes door FAVV

Voor komend teeltseizoen zal de voorafgaande staalname op aardappelcystenaaltjes niet meer gebeuren door de Gewesten (keuringsdienst), maar zal deze bemonstering vanaf dit najaar door het FAVV gebeuren. Meer info en details in bijgaande documenten: Richtlijnen... read more

Loofdodingdata Vlaanderen

Deze morgen maakte het Departement Landbouw & Visserij de loofdodingsdata bekend voor dit seizoen. Dit zijn richtdata tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2020 best vernietigd wordt. Voor dit seizoen zijn de data als volgt: Vroege rassen: 20 juli Intermediaire rassen: 24 juli Late rassen: 28 juli Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.... read more

Nu toch nacontrole NL

Eén week na de verrassende aankondiging van de NAK dat er dit najaar géén nacontrole zou plaatsvinden, heeft NAK eind vorige week laten weten dat er toch nacontrole zal gebeuren dit najaar op Nederlands pootgoed. Dit na heel wat reacties uit binnen- en buitenland op het aangekondigde wegvallen van de nacontrole. Er werden in laatste instantie toch de nodige reagentia gevonden voor de testen. Enkel klassen E, A en B van nacontrolegroep 3 (beperkt aantal virustolerante rassen) moeten niet in de... read more

Categorieën

Oudere Berichten