Bemonsteren moederpartijen

Het FAVV laat weten dat ze voor het huidige pootgoedproductieseizoen 2020-2021 steekproefsgewijs en op niet-systematische wijze monsters zullen nemen van moederpartijen pootaardappelen die uit andere EU-lidstaten zijn ingevoerd. Alle kosten zijn ten laste van het FAVV. Zodra deze partijen zijn ontvangen, worden de betrokken producenten verzocht contact op te nemen met hun LCE (contactadressen op de website van het agentschap: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce ) om de bemonstering te... read more

VVP & Vlaams pootgoed in Landbouwleven

In het Landbouwleven van donderdag 13 februari siert onze voorzitter de voorpagina van deze editie. Binnenin zijn 2 artikels terug te vinden. Interview Dirk & Andreas Ryckaert In dit interview komt het bedrijf in beeld, maar ook het VVP en het belang van een competente keuringsdienst.   Areaal 2019 Overzicht van het areaal pootgoed 2019 in Vlaanderen en België.... read more

Algemene Vergadering 2020

Op 10 februari ’20 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in Diksmuide onder ruime belangstelling van de leden VVP, steunende leden en vertegenwoordigers van de Vlaamse Keuringsdienst. Hieronder vindt u een kort overzicht van de gebrachte presentaties. Klik op de respectievelijke afbeelding om de presentatie te bekijken. Bladluisdruk 2019 Kürt Demeulemeester, Inagro De bladluisdruk was in 2019 hoger dan de voorgaande jaren, met vooral hoge druk vroeg in het seizoen.   Nacontrole 2019 Ann Van Essche, Vlaamse Overheid Overzicht van het areaal pootgoed 2019, de veldkeuringen en de nacontrole, met aandacht voor virusanalyses en bacterie.     Reglementering 2020 Ann Van Essche, Vlaamse Overheid Aandachtspunten reglementering (nieuwe plantenverordening, procedure virologische testen, export, certificaten).   Laagvolume spuittechniek Adriaan van de Ven, Agricult Mogelijkheden om middelen toe te dienen via laag volume spuittechniek bij het planten en de loofdoding. U kan ook filmpjes bekijken over de lage volume toediening bij planten en loofdoding.... read more

Deens areaal groeit 109 ha

Het Deens areaal ingeschreven pootgoed stijgt dit jaar met ruim 2% en bedraagt nu 5.227 ha, het hoogste areaal sinds 2004. In totaal worden 118 verschillende rassen vermeerderd. Spunta daalt 10%, maar is met 21% van de oppervlakte nog steeds veruit het grootste ras (1.147 ha) Zetmeelrassen vormen een belangrijk segment (Kuras, Kardal,…) Royal is met 278 ha vermeerdering het grootste industrieras en breidt dit jaar terug uit Op plaats 9 staat Sarpo Mira, een plaagresistent ras, met een areaal groter dan 100 ha. De volledige top-15 kan je hieronder... read more

Areaal België 85 ha groter

Nu zowel het Vlaams als Waals areaal bekend zijn, kan de balans op nationaal niveau bekeken worden. Fontane is het grootste ras geworden met 377 ha vermeerdering (+42 %) Agria, moeder van Fontane, is zoals vorig jaar nr. 2 en verschuift deels richting Wallonië Spunta heeft terug de kaap van 200 ha overschreden Bintje verliest de helft van zijn areaal en duikt zo van plaats 1 naar de 4de plaats Alegria neemt de helft toe in areaal Meer info over het Vlaams areaal in 2019 kan je hier lezen. Meer details over het Waals areaal 2019 vind je op deze pagina.   De top-15 van de meest vermeerderde rassen in... read more

Wallonië teelt 5% meer

Het areaal in Wallonië neemt dit jaar zo’n 56 ha toe ten opzichte van 2018. Het totaal areaal bedraagt 1182 ha, verdeeld over 53 rassen Agria blijft het grootste ras en groeit nog, waardoor er ruim 200 ha vermeerderd wordt Spunta breidt uit en haalt 178 ha. Bintje verliest ruim de helft van zijn areaal Fontane breidt sterk uit en heeft 75 ha Top-15 van de meest geteelde rassen in... read more

Vlaams areaal stijgt 2,4%

Het areaal in Vlaanderen stijgt zo’n 30 ha in 2019. In totaal wordt 1281 ha vermeerderd (+30 ha) door 56 verschillende telers. In totaal worden 50 verschillende rassen vermeerderd. De gemiddelde perceelsoppervlakte bedraagt 2.6 ha. Fontane blijft op nummer 1 en stijgt 30% in areaal. Alegria breidt 65% uit en wordt zo het 2de belangrijkste ras in Vlaanderen. Bintje verliest de helft van zijn areaal en wordt nog op 100 ha geteeld. In 2015 was dit nog 400 ha. Top-15 van de meest vermeerderde rassen in... read more

Areaal Nederland meer dan 42.000 ha

Het areaal in Nederland neemt voor het 8ste jaar op rij toe. De stijging bedraagt 0.7% of 288 ha meer dan vorig jaar, waardoor het areaal voor het eerst uitkomt boven de 42.000 ha. Ook het aantal vermeerderde rassen, 486, is een record. Fontane verstevigt zijn positie als grootste ras: met 420 ha extra wordt dit jaar 4.887 ha vermeerderd Spunta groeit met 96 ha tot 4557 ha en blijft stevig op de 2de plaats. Ook Innovator, Agria en Markies breiden verder uit. Bintje verliest ook dit jaar veel areaal: -38%, wat resulteert in 419 ha. Challenger kent een sterke daling: 18% lager, wat nog 854 ha betekent. Agata verliest 30% van zijn areaal. Rassen in de top-20 die zeer sterk groeien zijn Arizona, Manitou en Arsenal. De hogere klassen (PB, S en SE) breiden voor het eerste in jaren niet verder uit. De 20 meest vermeerderde rassen kan je in onderstaande tabel... read more

Nederland gooit beleid Meloidogyne om

Nederland gooit vanaf dit seizoen zijn beleid rond de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax om. De Nederlandse pootgoedsector was al jaren aan het lobbyen om een soepeler regeling, zowel bij de Nederlandse Overheid als op Europees niveau. Europa blijft M. chitwoodi en M. fallax als quarantaine-organisme zien, waar de Nederlandse sector dit als kwaliteitsorganisme had willen laten benoemen (RNQP – regulated non-quarantine pest). Regelgeving tot vorig jaar Tot vorig jaar werden rond besmette percelen zones met een straal van 1km getrokken en alle pootgoedpercelen binnen deze cirkel werden intensief bemonsterd om na te gaan of een aantasting aanwezig was. Dit ieder jaar na jaar. Binnen deze cirkels werden intussen jaarlijks meer dan 2000 ha pootgoed vermeerder in Nederland – dit is het volledig Belgisch areaal. De controle van deze velden na de oogst liet in sommige jaren tientallen ha aangetast pootgoed door Meloidogyne zien (zie deze blog). Regelgeving vanaf 2019 Vanaf dit jaar zullen alleen het eerste jaar de percelen binnen deze 1 km zone opgevolgd worden. Nadien zal alleen het effectief besmette perceel verder gevolgd worden. Als op een perceel 2 keer pootaardappelen zijn geteeld en beide keren is het vrij bevonden van Meloidogyne, dan vervalt de Meloidogyne-status van het perceel. Bij een 1-op-3 teelt van pootgoed zoals gebruikelijk in Nederland, vervalt die status dus na 6 jaar. Anderzijds wordt het aantal monsters dat landelijk verspreid over Nederland genomen wordt, opgetrokken van 200 naar 1200 per jaar, wat in theorie overeenkomt met 1 staal per pootgoedteler. Regelgeving België De omslag in het Nederlands beleid staat haaks op het beleid gevoerd in België, waar het FAVV de volledige... read more

Algemene vergadering succesvol

Op 1 februari ’19 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in Diksmuide onder ruime belangstelling van de leden VVP, steunende leden en vertegenwoordigers van de Vlaamse Keuringsdienst. Hieronder vindt u een kort overzicht van de gebrachte presentaties. Klik op de respectievelijke afbeelding om de presentatie te bekijken.   Bladluisdruk 2018 Kürt Demeulemeester, Inagro De bladluisdruk was in 2018 eerder matig te noemen met een trage opbouw. 2de helft juli kwamen meer vluchten voor.   Nacontrole 2018 en reglementering 2019 Guido Mussche, Ann Van Essche, Vlaamse Overheid Overzicht van het areaal pootgoed 2018, de veldkeuringen en de nacontrole, met aandacht voor virusanalyses en bacterie. Aandachtspunten reglementering (export derde landen, Brexit, nieuwe plantenverordening, delegatie FAVV).   Diagnostiek virusanalyses Kris De Jonghe, ILVO Overzicht van de methodes voor virusanalyse (PCR, ELISA).   Loofdoding pootgoed zonder diquat Stef Dierick, Belchim Toelichting bij de alternatieven voor... read more

Toekomstige evenementen

  1. Algemene Vergadering VVP

    05/02/2021 @ 13:30 - 16:30

Categorieën

Oudere Berichten

Regenradar
België
Regenradar Belgiëweeronline.nl Altijd jouw weer