KEURING

Pootgoed mag enkel in de handel gebracht worden als het gekeurd of gecertificeerd is.
In Vlaanderen is dit de bevoegdheid van de afdeling Productkwaliteitsbeheer van het Agentschap voor Landbouw & Visserij van de Vlaamse Overheid, ook wel “keuringsdienst” genoemd.

Pootgoedtelers moeten vooraf erkend worden door de keuringsdienst. Keurmeesters volgen de teelt op vanaf de inschrijving van de percelen, op het veld en ook na de oogst om tot slot het pootgoed finaal te kunnen certificeren.

Het verloop van de keuring en certificering is bij wet vastgelegd door de Vlaamse Overheid.
Op 5 november 2015 werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe keurings- en certificeringsreglement voor pootgoed van 1 januari 2016 gepubliceerd. Dit besluit kwam tot stand in overleg tussen de keuringsdienst, Belgapom en het VVP. Het nieuwe reglement vervangt ’t vorige, daterend uit 2011.

Belangrijkste wijzigingen

In het nieuwe reglement is er vooral gekomen door de harmonisering op Europees niveau van de klassen en generaties. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn als volgt:

  • strengere minimumvoorwaarden
  • homogene Europese definities voor de onderverdeling in klassen
  • vaststelling van het maximaal aantal generaties
  • het maximum aantal generaties basispootgoed bedraagt vier en het totale aantal generaties prebasispootgoed op het veld en basispootgoed bedraagt zeven
  • het maximumaantal generaties gecertificeerd pootgoed bedraagt twee.
  • er werden ook normen ingevoerd voor virologische onderzoeken via PCR

 

Het volledige keuringsreglement kunt u hieronder downloaden.

adobe-pdf Keuringsreglement.pdf

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42

info@vlaamsepootgoedtelers.be