Sectorgids

SECTORGIDS

De sectorgids – of voluit Sectorgids Autocontrole voor de primaire plantaardige productie – is  het antwoord van de land- en tuinbouwsector op de eis van het FAVV om een veilige en traceerbare voedselproductie te garanderen. In deze gids legt de sector zichzelf een autocontrolesysteem op om aan de eisen van het FAVV te voldoen. Met deze gids heeft de sector willen vermijden dat het FAVV zelf de controles op veilig en traceerbaar voedsel zou moeten doen, controles die aan de teler heel wat geld kosten. Het FAVV superviseert deze gids en voert nu steekproefsgewijs controles hierop uit.

Sectorgids vs. IKKB
De sectorgids bevat alleen de vereisten onder bevoegdheid van het FAVV. Een landbouwer die de sectorgids toepast, is bijgevolg in orde voor het FAVV. Deze gids (intussen versie 1.0 dd 13.07.2012) is opgebouwd uit verschillende delen of modules:

  • Algemene inleiding (definities, wetgeving, certificeringsregeling)
  • Module A: Plantaardige productie
  • Module B: Ruwvoeder productie
  • Module D: Niet-eetbare Tuinbouwproductie

Daarnaast is er de IKKB Standaard voor de primaire plantaardige productie (op heden versie 4.0). De vereisten van de IKKB Standaard bevatten bovenop de vereisten onder de bevoegdheid van het FAVV, vereisten voortvloeiend uit interprofessionele akkoorden en vereisten met betrekking tot milieu en veiligheid.

Sectorgids: een last of must?
Het staat elk landbouwbedrijf vrij de sectorgids te volgen en te implementeren op zijn bedrijf of niet. Wanneer een bedrijf kiest om de sectorgids (of IKKB standaard) niet te volgen, dan is FAVV verantwoordelijk voor de controle op dit bedrijf en zullen zij dit ook effectief uitvoeren.

Wanneer de sectorgids gevolgd wordt, dan wordt het bedrijf gecontroleerd – en bij positief resultaat – gecertificeerd, waardoor het bedrijf voor FAVV in orde is. De controle wordt uitgevoerd door een OCI (Onafhankelijke Certificerings-Instelling). Zo’n certificering is voor 3 jaar geldig. Wanneer een bedrijf gecertificeerd is voor al zijn (deel)sectoren, kan het bedrijf ook genieten van “korting” op de FAVV-bijdragen die jaarlijks moeten afgedragen worden aan FAVV. Hierdoor komt de jaarlijkse bijdrage behoorlijk laag te liggen.

Sectorgids en gecertificeerd pootgoed
De sectorgids is modulair en ontstaan door stelselmatig bijkomende sectoren op te nemen in deze gids. Oorspronkelijk is de gids opgestart voor de productie van consumptie-aardappelen. Pootgoedteelt is lange tijd geen onderdeel geweest van deze gids. Vanuit VVP is enkele jaren geleden geijverd en meegewerkt om pootgoed op te nemen in deze gids. Dit om te vermijden dat op termijn de sector zelf een (aparte) gids zou moeten ontwikkelen op vraag van FAVV. De opname van pootgoed in de sectorgids is nu een feit sedert 2010 en laat ook toe dat bedrijven die gecertificeerd pootgoed vermeerderen zich ook voor deze sector kunnen laten certificeren en zo kunnen genieten van de bonus van FAVV.

Documenten en informatie
De sectorgids zelf en de informatie hieromtrent kan geraadpleegd worden op de site van Vegaplan, dat de gidsen en IKKB-standaard beheert. Hier vindt u steeds de meest recente versie. Hieronder kunt u de versie van juli 2012 raadplegen.

adobe-pdfSectorgids
Algemene module – versie 13.07.2012

adobe-pdfSectorgids
Module A : Primaire plantaardige productie – versie 13.07.2012

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42

info@vlaamsepootgoedtelers.be