AREAAL – BELGIË

Het Belgisch areaal schommelt sinds de eeuwwisseling vrij sterk. In 2000 werd nog ruim 2.200 ha vermeerderd. Dieptepunt het afgelopen decennium is 2007, waar nog amper 1.700 ha werd ingeschreven voor vermeerdering. Vooral in Wallonië werd toen duidelijk minder pootgoed vermeerderd. Sinds 2009 is een verschuiving van de teelt opgetreden tussen de regio’s. Rond de eeuwwisseling werd ruim 60% van het pootgoed op Waals grondgebied vermeerderd. Sinds 2011 wordt 55 à 60% van het areaal vermeerderd in Vlaanderen. In 2017 bedroeg  het areaal 2.376 ha.

Over gans België beschouwd is Bintje het meest vermeerderde ras met een areaal dat stilaan daalt en nog 530 ha in 2017. Daarnaast hebben Agria en Fontane sterk aan belang gewonnen de laatste jaren. Ze worden gevogld door  Spunta.

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42
Fax 051 24 00 20

info@vlaamsepootgoedtelers.be