België

AREAAL – BELGIË

Het Belgisch areaal schommelt sinds de eeuwwisseling vrij sterk. In 2000 werd nog ruim 2.200 ha vermeerderd. Dieptepunt het afgelopen decennium is 2007, waar nog amper 1.700 ha werd ingeschreven voor vermeerdering. Vooral in Wallonië werd toen duidelijk minder pootgoed vermeerderd. Sinds 2009 is een verschuiving van de teelt opgetreden tussen de regio’s. Rond de eeuwwisseling werd ruim 60% van het pootgoed op Waals grondgebied vermeerderd. Sinds 2016 is het areaal in beide landsgedeeltes ongeveer even groot. In 2019 bedraagt  het areaal 2.463 ha.

Over gans België beschouwd is Fontane het meest vermeerderde ras met een areaal van 377 ha in 2017. Daarnaast heeft ook Agria en Fontane aan belang gewonnen de laatste jaren. Bintje daalt de laatste jaren heel sterk en wordt nog op 176 ha vermeerderd.

 

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42

info@vlaamsepootgoedtelers.be