FONDS

PLANTENFONDS

Het plantenfonds – of ook fonds voor de plantaardige sector – is destijds ontstaan na de regionalisering van het federaal planten- en dierlijk fonds. Door deze regionalisering is er nu een fonds voor de plantaardige sector binnen het overkoepelende Fonds voor Landbouw en Visserij. De inkomsten voor de plantaardige sector komen uit de bijdragen voor het rassenonderzoek, voor de certificering van zaaizaden en pootgoed, uit de bijdrage voor toezicht op het plantgoed en nog wat diversen.

De inkomstenraming voor 2015 bedraagt 1.033.000 Euro waarvan 230.000 Euro afkomstig van de certificering van pootgoed. Deze inbreng wordt dan gebruikt voor het betalen van de keuringsdocumenten, labogoederen en virologische onderzoeken voor een bedrag van om en bij de 130.000 Euro. Daarnaast worden er initiatieven gesubsidieerd op basis van ingediende projecten. Zo wordt er onder meer een project gefinancierd rond de beheersing van bacterieziekte in aardappelpootgoed.

De vertegenwoordiger voor de pootgoedsector is de voorzitter, en bij belet de medevoorzitter.

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42

info@vlaamsepootgoedtelers.be