Europa

AREAAL – EUROPA

Op vlak van aardappelteelt is Noord-West Europa een teeltgebied, ook wat betreft de pootgoedteelt. Nederland is het grootste land qua pootgoedvermeerdering: het areaal is even groter als dat van Duitsland en Frankrijk samen. Naast deze landen is ook Schotland nog een belangrijk pootgoedland met ruim 10.000 ha. Denemarken teelt een 5.000 ha. België en Groot Hertogdom Luxemburg zijn kleine spelers.

Spunta is het grootste ras op het continent, wat vooral te wijten is aan de grote oppervlakte in Nederland. Op Europees niveau is Fontane sinds 2013 ras nr. 2 en sluipt het areaal stilaan richting dat van Spunta.  Ook andere industrierassen als Innovator en Agria nemen een steeds groter areaal in. Bintje was in 2018 nog goed voor de 7de plaats binnen Europa. De volledige top-10 van de rassen ingeschreven in 2018 vindt u in onderstaande tabel.

 

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42

info@vlaamsepootgoedtelers.be