AREAAL – EUROPA

Op vlak van aardappelteelt is Noord-West Europa een teeltgebied, ook wat betreft de pootgoedteelt. Nederland is het grootste land qua pootgoedvermeerdering: het areaal is even groot als dat van Duitsland, Frankrijk en Denemarken samen. Naast deze landen is ook Schotland nog een belangrijk pootgoedland met ruim 10.000 ha. België en Groot Hertogdom Luxemburg zijn kleine spelers.

Spunta is veruit het grootste ras op het continent, wat vooral te wijten is aan de grote oppervlakte in Nederland. Op Europees niveau is Fontane sinds 2013 ras nr. 2 en neemt met het jaar nog toe in areaal. Ook andere industrierassen als Innovator en Agria nemen een steeds groter areaal in. Bintje was in 2017 nog goed voor de 5de plaats binnen Europa. De volledige top-10 van de rassen ingeschreven in 2017 vindt u in onderstaande tabel.

logo-vvpootgoedtelers

VVP vzw
Ieperseweg 87
8800 Rumbeke-Beitem

Tel 051 27 32 42
Fax 051 24 00 20

info@vlaamsepootgoedtelers.be