Areaal Nederland stabiel

Het ingeschreven areaal gecertificeerd pootgoed in Nederland daalt dit jaar 180 ha ten opzichte van vorig jaar en bedraagt in totaal 41.849 ha. Er worden in totaal 482 rassen vermeerderd. Fontane blijft nr. 1 en breidt nog 1,4% (of 70 ha) uit en klimt richting 5.000 ha (4.957 ha). Spunta krimt ruimt 6% en wordt nog op 4.273 ha vermeerderd. Innovator zakt naar plaats 4 (-6,7% – nog 2.321 ha) en wordt voorbij gestoken door Agria (+ 13,1% – in totaal 2.673 ha). Markies stijgt licht (+3,4%) en haalt zijn grootste areaal ooit (754 ha). Challenger boet voor het 2de jaar op rij duidelijk aan areaal in (-14,6%). Met nog 730 ha is de oppervlakte met zo’n 30% gedaald sinds 2018. In het segment van de vroege aardappelen stijgt Sinora met bijna 35% en wordt dit jaar op 473 ha vermeerderd. Désirée en Agata dalen ook dit jaar terug in areaal. Bintje verliest dit jaar bijna de helft van zijn areaal en wordt nog op 228 ha vermeerderd. 10 jaar geleden bedroeg dit nog ruim 2.000 ha. Wat de aangemelde klassen betreft, zien we ook dit jaar een verdere verschuiving naar hogere klassen. Zowel prebasis, S en SE nemen toe in areaal, terwijl klassen E, A en B zijn duidelijk dalen. Evolutie Nederlands pootgoedareaal Top-20 meest vermeerderde rassen in Nederland in 2020 Verdeling klassen in...

VVP & Vlaams pootgoed in Landbouwleven

In het Landbouwleven van donderdag 13 februari siert onze voorzitter de voorpagina van deze editie. Binnenin zijn 2 artikels terug te vinden. Interview Dirk & Andreas Ryckaert In dit interview komt het bedrijf in beeld, maar ook het VVP en het belang van een competente keuringsdienst.   Areaal 2019 Overzicht van het areaal pootgoed 2019 in Vlaanderen en België....

Algemene Vergadering 2020

Op 10 februari ’20 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in Diksmuide onder ruime belangstelling van de leden VVP, steunende leden en vertegenwoordigers van de Vlaamse Keuringsdienst. Hieronder vindt u een kort overzicht van de gebrachte presentaties. Klik op de respectievelijke afbeelding om de presentatie te bekijken. Bladluisdruk 2019 Kürt Demeulemeester, Inagro De bladluisdruk was in 2019 hoger dan de voorgaande jaren, met vooral hoge druk vroeg in het seizoen.   Nacontrole 2019 Ann Van Essche, Vlaamse Overheid Overzicht van het areaal pootgoed 2019, de veldkeuringen en de nacontrole, met aandacht voor virusanalyses en bacterie.     Reglementering 2020 Ann Van Essche, Vlaamse Overheid Aandachtspunten reglementering (nieuwe plantenverordening, procedure virologische testen, export, certificaten).   Laagvolume spuittechniek Adriaan van de Ven, Agricult Mogelijkheden om middelen toe te dienen via laag volume spuittechniek bij het planten en de loofdoding. U kan ook filmpjes bekijken over de lage volume toediening bij planten en loofdoding....

Deens areaal groeit 109 ha

Het Deens areaal ingeschreven pootgoed stijgt dit jaar met ruim 2% en bedraagt nu 5.227 ha, het hoogste areaal sinds 2004. In totaal worden 118 verschillende rassen vermeerderd. Spunta daalt 10%, maar is met 21% van de oppervlakte nog steeds veruit het grootste ras (1.147 ha) Zetmeelrassen vormen een belangrijk segment (Kuras, Kardal,…) Royal is met 278 ha vermeerdering het grootste industrieras en breidt dit jaar terug uit Op plaats 9 staat Sarpo Mira, een plaagresistent ras, met een areaal groter dan 100 ha. De volledige top-15 kan je hieronder...

Areaal België 85 ha groter

Nu zowel het Vlaams als Waals areaal bekend zijn, kan de balans op nationaal niveau bekeken worden. Fontane is het grootste ras geworden met 377 ha vermeerdering (+42 %) Agria, moeder van Fontane, is zoals vorig jaar nr. 2 en verschuift deels richting Wallonië Spunta heeft terug de kaap van 200 ha overschreden Bintje verliest de helft van zijn areaal en duikt zo van plaats 1 naar de 4de plaats Alegria neemt de helft toe in areaal Meer info over het Vlaams areaal in 2019 kan je hier lezen. Meer details over het Waals areaal 2019 vind je op deze pagina.   De top-15 van de meest vermeerderde rassen in...

Wallonië teelt 5% meer

Het areaal in Wallonië neemt dit jaar zo’n 56 ha toe ten opzichte van 2018. Het totaal areaal bedraagt 1182 ha, verdeeld over 53 rassen Agria blijft het grootste ras en groeit nog, waardoor er ruim 200 ha vermeerderd wordt Spunta breidt uit en haalt 178 ha. Bintje verliest ruim de helft van zijn areaal Fontane breidt sterk uit en heeft 75 ha Top-15 van de meest geteelde rassen in...