Vlaams areaal stijgt 2,4%

Het areaal in Vlaanderen stijgt zo’n 30 ha in 2019. In totaal wordt 1281 ha vermeerderd (+30 ha) door 56 verschillende telers. In totaal worden 50 verschillende rassen vermeerderd. De gemiddelde perceelsoppervlakte bedraagt 2.6 ha. Fontane blijft op nummer 1 en stijgt 30% in areaal. Alegria breidt 65% uit en wordt zo het 2de belangrijkste ras in Vlaanderen. Bintje verliest de helft van zijn areaal en wordt nog op 100 ha geteeld. In 2015 was dit nog 400 ha. Top-15 van de meest vermeerderde rassen in...

Areaal Nederland meer dan 42.000 ha

Het areaal in Nederland neemt voor het 8ste jaar op rij toe. De stijging bedraagt 0.7% of 288 ha meer dan vorig jaar, waardoor het areaal voor het eerst uitkomt boven de 42.000 ha. Ook het aantal vermeerderde rassen, 486, is een record. Fontane verstevigt zijn positie als grootste ras: met 420 ha extra wordt dit jaar 4.887 ha vermeerderd Spunta groeit met 96 ha tot 4557 ha en blijft stevig op de 2de plaats. Ook Innovator, Agria en Markies breiden verder uit. Bintje verliest ook dit jaar veel areaal: -38%, wat resulteert in 419 ha. Challenger kent een sterke daling: 18% lager, wat nog 854 ha betekent. Agata verliest 30% van zijn areaal. Rassen in de top-20 die zeer sterk groeien zijn Arizona, Manitou en Arsenal. De hogere klassen (PB, S en SE) breiden voor het eerste in jaren niet verder uit. De 20 meest vermeerderde rassen kan je in onderstaande tabel...

Nederland gooit beleid Meloidogyne om

Nederland gooit vanaf dit seizoen zijn beleid rond de wortelknobbelaaltjes Meloidogyne chitwoodi en M. fallax om. De Nederlandse pootgoedsector was al jaren aan het lobbyen om een soepeler regeling, zowel bij de Nederlandse Overheid als op Europees niveau. Europa blijft M. chitwoodi en M. fallax als quarantaine-organisme zien, waar de Nederlandse sector dit als kwaliteitsorganisme had willen laten benoemen (RNQP – regulated non-quarantine pest). Regelgeving tot vorig jaar Tot vorig jaar werden rond besmette percelen zones met een straal van 1km getrokken en alle pootgoedpercelen binnen deze cirkel werden intensief bemonsterd om na te gaan of een aantasting aanwezig was. Dit ieder jaar na jaar. Binnen deze cirkels werden intussen jaarlijks meer dan 2000 ha pootgoed vermeerder in Nederland – dit is het volledig Belgisch areaal. De controle van deze velden na de oogst liet in sommige jaren tientallen ha aangetast pootgoed door Meloidogyne zien (zie deze blog). Regelgeving vanaf 2019 Vanaf dit jaar zullen alleen het eerste jaar de percelen binnen deze 1 km zone opgevolgd worden. Nadien zal alleen het effectief besmette perceel verder gevolgd worden. Als op een perceel 2 keer pootaardappelen zijn geteeld en beide keren is het vrij bevonden van Meloidogyne, dan vervalt de Meloidogyne-status van het perceel. Bij een 1-op-3 teelt van pootgoed zoals gebruikelijk in Nederland, vervalt die status dus na 6 jaar. Anderzijds wordt het aantal monsters dat landelijk verspreid over Nederland genomen wordt, opgetrokken van 200 naar 1200 per jaar, wat in theorie overeenkomt met 1 staal per pootgoedteler. Regelgeving België De omslag in het Nederlands beleid staat haaks op het beleid gevoerd in België, waar het FAVV de volledige...

Algemene vergadering succesvol

Op 1 februari ’19 vond de jaarlijkse Algemene Vergadering plaats in Diksmuide onder ruime belangstelling van de leden VVP, steunende leden en vertegenwoordigers van de Vlaamse Keuringsdienst. Hieronder vindt u een kort overzicht van de gebrachte presentaties. Klik op de respectievelijke afbeelding om de presentatie te bekijken.   Bladluisdruk 2018 Kürt Demeulemeester, Inagro De bladluisdruk was in 2018 eerder matig te noemen met een trage opbouw. 2de helft juli kwamen meer vluchten voor.   Nacontrole 2018 en reglementering 2019 Guido Mussche, Ann Van Essche, Vlaamse Overheid Overzicht van het areaal pootgoed 2018, de veldkeuringen en de nacontrole, met aandacht voor virusanalyses en bacterie. Aandachtspunten reglementering (export derde landen, Brexit, nieuwe plantenverordening, delegatie FAVV).   Diagnostiek virusanalyses Kris De Jonghe, ILVO Overzicht van de methodes voor virusanalyse (PCR, ELISA).   Loofdoding pootgoed zonder diquat Stef Dierick, Belchim Toelichting bij de alternatieven voor...

Intrekking erkenningen

Op korte tijd verliest de sector verschillende middelen die voor de pootgoedteelt zeer gekend zijn. Diquat Dit najaar werd al bekend dat diquat (oa Reglone) ingetrokken wordt. De producten zullen nog kunnen gebruikt worden voor de loofdoding van oogst 2019, maar daarna verdwijnt de erkenning op Europees niveau. Concreet is de verkoop nog toegelaten tot 04/05/2019 door de toelatingshouder. De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 04/09/2019. Het gebruik ten slotte is toegelaten tot 04/11/2019. Plenum Vandaag liet FOD Volksgezondheid ook weten dat de Europese goedkeuring van de actieve stof pymetrozine niet verlengd werd omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat pymetrozine niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. De toelating van PLENUM (9398P/B) wordt daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk. Hierbij is de verkoop door de toelatingshouder nog toegelaten tot 31/01/2019 en de verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/04/2019. Het gebruik is toegelaten tot 30/01/2020 of met andere woorden kan Plenum in de praktijk enkel nog komend seizoen ingezet worden. Bron:...

NW-Europa: bijna 100.000 ha

In voorgaande berichten werd per land het ingeschreven areaal pootgoed in detail besproken. Voor gans de regio (Denemarken, Duitsland, Schotland, België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg) ziet het plaatje eruit als volgt: Een totaal ingeschreven areaal van 99.500 ha, het hoogste areaal van de afgelopen 15 jaar. Het areaal is 2,1% of ruim 2.000 ha gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2013 bedroeg het areaal nog 89.300 ha of een stijging van ruim 11% op 5 jaar. Spunta blijft het grootste ras met nog ruim 8.000 ha De industrierassen winnen fors aan belang: Fontane, Innovator, Challenger en Markies breiden (opnieuw) sterk uit. Royal krimpt daarentegen 11% in areaal. Bintje en Hermes krijgen klappen (500 ha minder dan vorig jaar) De tafel/exportrassen Arizona en Colomba zijn sterke stijgers De volledige top-25 kan je hieronder terugvinden. De evolutie van de 7 grootste rassen is in onderstaande grafieken...