Areaal België 85 ha groter

Nu zowel het Vlaams als Waals areaal bekend zijn, kan de balans op nationaal niveau bekeken worden.

  • Fontane is het grootste ras geworden met 377 ha vermeerdering (+42 %)
  • Agria, moeder van Fontane, is zoals vorig jaar nr. 2 en verschuift deels richting Wallonië
  • Spunta heeft terug de kaap van 200 ha overschreden
  • Bintje verliest de helft van zijn areaal en duikt zo van plaats 1 naar de 4de plaats
  • Alegria neemt de helft toe in areaal

Meer info over het Vlaams areaal in 2019 kan je hier lezen.

Meer details over het Waals areaal 2019 vind je op deze pagina.

 

De top-15 van de meest vermeerderde rassen in België