Areaal België 100 ha groter

Het areaal gecertificeerd pootgoed dat dit jaar aangemeld werd in België ligt 101 ha of 4,3% hoger dan vorig jaar en haalt hiermee 2.486 ha, of het hoogste areaal in de afgelopen 12 jaar. De stijging in areaal dit jaar komt vooral op het conto van Wallonië, waar het areaal 90 ha toenam. In totaal worden in België 91 verschillende rassen vermeerderd.

De voornaamste rassen zijn in onderstaande tabel terug te vinden.

De voornaamste rassen opgesplitst naar regio (Vlaanderen / Wallonië) zijn hieronder te lezen.

Vlaanderen

Wallonië

 • Het areaal breidt licht uit tot 1.391 ha (+ 0,8%)
 • Er worden in totaal 44 rassen vermeerderd.
 • Bintje blijft nog steeds met voorsprong het grootste ras met 404 ha aangemeld. Dit is iets minder dan vorig jaar.
 • Lady Rosetta breidt fors uit en wordt dit jaar op 190 ha vermeerderd in Vlaanderen.
 • Fontane kent een lichte daling.
 • Sinora groeit ook enorm in areaal, met name van 55 naar 79 ha dit jaar.
 • Typische exportrassen als Spunta en Désirée of Kennebec verliezen verder aan belang.
 • Het Waals areaal breidt dit jaar 90 ha uit tot 1095 ha (+ 9%), het hoogste areaal van de laatste 5 jaar. Er werden 47 verschillende rassen aangemeld.
 • Grootste rassen blijven Bintje en Spunta, die beiden uitbreiden
 • Kennebec houdt stand qua areaal
 • Fontane en Lady Rosetta breiden fors uit, net als Alegria en Hermes
 • Agria maakt na 2 jaar afwezigheid terug zijn intrede met een areaal van 35 ha