Vroege export pootgoed in gevaar?

 

De neerslag die de voorbije weken gevallen is maakt dat het rooien van pootgoed in heel wat traditionele teeltgebieden achterloopt. Met name in Nederland is de voorbij weken heel wat neerslag gevallen, waardoor nog niet, of nu pas kan gestart worden met het rooien. Ook aan de Vlaamse kust heeft het sinds midden augustus heel wat geregend, waardoor het rooien van pootgoed al een 2-tal weken stil ligt.

Hierdoor komt de vroege export van pootgoed in gevaar, bijv. naar Bangladesh en Pakistan. Hier wordt traditioneel begin oktober geplant, waardoor pootgoed dat nu nog moet gerooid worden, niet meer in aanmerking komt om naar deze landen te exporteren (er wordt een periode van 6 weken bewaring voorop gesteld vooraleer te kunnen sorteren).

Het traag op gang komen van de pootgoedoogst vertaalt zich ook in een trage opstart van de nacontrole. Zowel bij de NAK als in het CRA te Libramont wordt gemeld dat er voorlopig weinig stalen aangeleverd worden in vergelijking met voorgaande seizoenen.

Op onderstaande kaartjes is de neerslag van augustus (bovenaan) en september (onderaan) terug te vinden.