Uitstel loofdodingsdatum

Omwille van de uitzonderlijke weersomstandigheden verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata.

In samenspraak met de sector heeft het Departement Landbouw en Visserij de nieuwe data bepaald voor de vernietiging van het loof van de pootaardappelteelten oogst 2018. Het loof wordt dus best vernietigd:

  • voor de vroege rassen:          uiterlijk op 15 augustus,
  • voor de intermediaire rassen:         uiterlijk op 18 augustus,
  • voor de late rassen:         uiterlijk op 21 augustus.

Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen een termijn van twintig dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.