Intrekking erkenningen

Op korte tijd verliest de sector verschillende middelen die voor de pootgoedteelt zeer gekend zijn.

Diquat

Dit najaar werd al bekend dat diquat (oa Reglone) ingetrokken wordt. De producten zullen nog kunnen gebruikt worden voor de loofdoding van oogst 2019, maar daarna verdwijnt de erkenning op Europees niveau. Concreet is de verkoop nog toegelaten tot 04/05/2019 door de toelatingshouder. De verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 04/09/2019. Het gebruik ten slotte is toegelaten tot 04/11/2019.

Plenum

Vandaag liet FOD Volksgezondheid ook weten dat de Europese goedkeuring van de actieve stof pymetrozine niet verlengd werd omdat tijdens de evaluatie is gebleken dat pymetrozine niet langer voldoet aan de huidige, strenge vereisten van de Europese wetgeving. De toelating van PLENUM (9398P/B) wordt daarom ingetrokken met een kortere respijtperiode dan gewoonlijk. Hierbij is de verkoop door de toelatingshouder nog toegelaten tot 31/01/2019 en de verkoop en de opslag door derden zijn toegelaten tot 30/04/2019. Het gebruik is toegelaten tot 30/01/2020 of met andere woorden kan Plenum in de praktijk enkel nog komend seizoen ingezet worden.

Bron: Fytoweb