Géén nacontrole in Nederland

Vandaag maakte de NAK verrassend bekend dat er dit jaar géén nacontrole is op virussen in Nederlands pootgoed. Of met andere woorden een integrale ontheffing.

Als gevolg van de coronacrisis is er blijkbaar schaarste ontstaan aan specifieke laboratoriummaterialen voor PCR-onderzoek. In Nederland gebeurt de nacontrole sinds enkele jaren enkel nog via PCR. Als gevolg hiervan en de ongunstige situatie in het veld (hoge virusdruk) heeft de Nederlandse keuringsdienst dus beslist geen nacontrole te doen. Deze ontheffing geldt voor alle nacontrolegroepen (virusgevoelig of niet) én alle klassen.

Concreet betekent dit dat voor virus de uitslag van de veldkeuring bepalend is voor de klasse van een partij pootgoed.

Ondanks de hoge virusdruk blijft intussen dat de deklasseringen voorlopig zeer goed binnen de perken blijven. Op heden is 1,6% van de partijen verlaagd in klasse, wat 2% lager is dan vorig jaar.

 

Verloop percentage verlagingen bij de veldkeuringen in Nederland