Deze morgen maakte het Departement Landbouw & Visserij de loofdodingsdata bekend voor dit seizoen. Dit zijn richtdata tegen wanneer het loof van de pootaardappelteelten van de oogst 2020 best vernietigd wordt.

Voor dit seizoen zijn de data als volgt:

  • Vroege rassen: 20 juli
  • Intermediaire rassen: 24 juli
  • Late rassen: 28 juli

Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen de 20 dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de weersomstandigheden.