Inschrijving tot 25 mei

Aangezien de plantwerkzaamheden nog niet overal volledig afgerond zijn en het digitaal ingeven niet steeds even optimaal loopt, wordt de teeltinschrijvingsperiode door de keuringsdienst voor dit jaar verlengd tot 25 mei 2020....

Veel verlagingen in NL

De NAK meldt per 5 november dat het verlagingspercentage bij de nacontrole van pootgoed verder blijft oplopen. Op dit moment is 87% van de partijen bemonsterd. Van de bemonsterde knollen heeft de NAK tot nu toe ruim 3,6 miljoen knollen (74%) onderzocht, wat een kleine achterstand is ten opzichte van vorig jaar. Het verlagingspercentage bedraagt momenteel 25,7%. Dit betreft 77,1% van de te onderzoeken oppervlakte en is het slechtste resultaat van de afgelopen 10 jaar. De slechte resultaten waren deels verwacht door de hoge bladluisdruk vroeg in het seizoen. Door de trage groei is de selectie ook laat gestart en de bladluisdruk bleef door het mooie weer hoog. Bronnen: NAK,...

Uitstel loofdodingsdatum

Omwille van de uitzonderlijke weersomstandigheden verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata. In samenspraak met de sector heeft het Departement Landbouw en Visserij de nieuwe data bepaald voor de vernietiging van het loof van de pootaardappelteelten oogst 2018. Het loof wordt dus best vernietigd: voor de vroege rassen:          uiterlijk op 15 augustus, voor de intermediaire rassen:         uiterlijk op 18 augustus, voor de late rassen:         uiterlijk op 21 augustus. Elke teelt waarvan het loof niet vernietigd werd binnen een termijn van twintig dagen na de aanbevolen datum, zal worden geweigerd. Een afwijking kan steeds worden aangevraagd naargelang de ontwikkeling van de teelt en de...

Inschrijving tot 31 mei

Door de late start van het plantseizoen wordt de teeltinschrijvingsperiode door keuringsdienst voor dit jaar verlengd tot 31 mei. In diverse regio’s is het poten nog maar goed op gang...

Aangepaste bemonstering ring- en bruinrot

Vanaf 7 februari 2018 geldt een nieuw bemonsteringsplan voor stalen voor ring- en bruinrot. Type Aantal monsters Prebasis (ingeschreven partijen) en basis S, SE 1 monster/ha niet meer dan 2 monsters per partij Basis E en gecertificeerd A, B 1 monster/partij Moederpartijen afkomstig van BE stammen of instandhouding 1 monster per elke begonnen hoeveelheid van 5 ton en niet meer dan 10 monsters Binnengebrachte moederpartijen 2 monsters/partij* * 1ste monster ten laste van de producent en het tweede monster ten laste van het FAVV (met bovengrens van 400 analyses) met niet meer dan 1 monster/5 ton   Bron: Vlaamse...

Veel verlagingen in nacontrole NL

Uit de tussentijdse rapportering van de NAK blijkt dat het aantal verlagingen in de nacontrole dit jaar veel hoger ligt dan vorig jaar. Er werden ongeveer 44% van de oogst of 2,2 miljoen knollen onderzocht met als resultaat 18,8% verlaging. Dat is meer dan dubbel zoveel als vorig jaar. De huidige cijfers liggen ook hoger dan oogst 2015, die nog in het geheugen ligt als een jaar met veel virusaantasting.   Vanuit Vlaanderen of Wallonië zijn nog geen tussentijdse overzichten bekend gemaakt, maar ook hier zijn er soms tegenvallende viruscijfers. Bron:...