Begin november verspreidde FAVV een nieuwe versie van zijn omzendbrief rond de bestrijding van Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes). Naast een update van de analyserichtlijnen is er ook aanpassing van de bijlagen, met name rond de teelten die géén waardplant zijn voor Meloidogyne chitwoodi of M. fallax (vb. tagetes toegevoegd) of teelten die matig gevoelig zijn (Engels raaigras geschrapt).

De nieuwe versie kan hier geraadpleegd worden. Wie de specifiek de wijzigingen van deze 4de versie wil raadplegen kan hier terecht.