Zones Meloidogyne uitgebreid

Sinds begin dit jaar werd de bewakingszone voor Meloidogyne uitgebreid met 9 gemeenten, waardoor nu in totaal 49 gemeenten aangeduid zijn door FAVV. De uitbreiding komt er na vondsten van Meloidogyne in 2020 in zowel consumptie- als pootaardappelen. De nieuwe gemeenten zijn: De Panne, Ham, Ichtegem, Meulebeke, Moerbeke, Oostrozebeke, Pittem, Veurne en Wachtebeke. Voor de pootgoedteelt betekent dit alle percelen geleden in de bewakingszone systematisch zullen gecontroleerd worden bij de oogst op aanwezigheid van Meloidogyne. Dit geldt ook voor hoevepootgoed.     Je kan deze kaart ook digitaal...

Aardappelen in bruinrot gebied

Het FAVV meldt dat landbouwers die aardappelen telen in 45 gemeenten in Limburg en Antwerpen waar de bruinrotbacterie voorkomt in het oppervlaktewater, voortaan niet meer apart moeten melden dat ze aardappelen telen. Tot voor kort was dit een jaarlijkse verplichting. De locatie van de aardappelpercelen in dit beschermingsgebied kan immers uit de verzamelaanvraag gefilterd worden. Telers die géén verzamelaanvraag in Vlaanderen indienen, moet wel nog de ligging van de aardappelpercelen...

Staalname aaltjes door FAVV

Voor komend teeltseizoen zal de voorafgaande staalname op aardappelcystenaaltjes niet meer gebeuren door de Gewesten (keuringsdienst), maar zal deze bemonstering vanaf dit najaar door het FAVV gebeuren. Meer info en details in bijgaande documenten: Richtlijnen...

Bruinrotmaatregelen A’pen & Limburg

Het FAVV wijst op de maatregelen die van kracht zijn in 45 gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg om verspreiding van bruinrot via beregening met oppervlaktewater te vermijden. Landbouwers moeten de teelt van aardappelen in deze gemeenten voor 30 april melden bij het FAVV en er geldt een verbod op beregenen van aardappelen met oppervlaktewater. Meer details kan je lezen in het volledig...

Bemonsteren moederpartijen

Het FAVV laat weten dat ze voor het huidige pootgoedproductieseizoen 2020-2021 steekproefsgewijs en op niet-systematische wijze monsters zullen nemen van moederpartijen pootaardappelen die uit andere EU-lidstaten zijn ingevoerd. Alle kosten zijn ten laste van het FAVV. Zodra deze partijen zijn ontvangen, worden de betrokken producenten verzocht contact op te nemen met hun LCE (contactadressen op de website van het agentschap: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce ) om de bemonstering te...

Risico’s bij snijden pootgoed

Het FAVV heeft vandaag 30 januari een persbericht verspreid naar aanleiding van de risico’s verbonden aan het snijden van pootgoed. Het volledige persbericht van het FAVV kan je hieronder nalezen.       Bericht over de fytosanitaire risico’s die samenhangen met het gebruik van doorgesneden pootaardappelen   30/01/2017 Bericht over de fytosanitaire risico’s die samenhangen met het gebruik van doorgesneden pootaardappelen Het FAVV wenst er in de eerste plaats aan te herinneren dat de gewestelijke voorschriften het op de markt brengen van doorgesneden gecertificeerd pootgoed verbieden en eveneens het doorsnijden verbieden van pootgoed dat bestemd is voor de productie van gecertificeerd pootgoed. Het huidige bericht heeft eveneens betrekking op de fytosanitaire risico’s gerelateerd aan het doorsnijden van pootgoed door de landbouwers of op hun vraag met het oog op het telen van aardappelen, die niet bedoeld zijn als gecertificeerd pootgoed. Het verduidelijkt de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om de risico’s te verlagen. Gebruik van doorgesneden pootgoed: een risicovolle praktijk Bepaalde aardappeltelers snijden hun pootgoed voor het planten door of laten het doorsnijden. Deze praktijk heeft zelfs de neiging zich uit te breiden tijdens jaren waarin de prijs van pootgoed verhoogd is (bijvoorbeeld in 2017). Het Agentschap wenst eraan te herinneren dat wanneer het doorsnijden niet op geschikte wijze gebeurt, snel en massaal schimmel-, virus- of bacterieziekten en in het bijzonder quarantaineziekten kunnen worden verspreid. Als de bij het doorsnijden gebruikte uitrusting (palloxen, transportbanden, …) en gereedschap (messen) niet voortdurend worden ontsmet, worden de schadelijke organismen immers van de ene naar de andere aardappel van een partij doorgegeven en vervolgens overgebracht naar de andere partijen waarvoor dezelfde uitrusting wordt...