Nieuwe omzendbrief Meloidogyne

Begin november verspreidde FAVV een nieuwe versie van zijn omzendbrief rond de bestrijding van Meloidogyne (wortelknobbelaaltjes). Naast een update van de analyserichtlijnen is er ook aanpassing van de bijlagen, met name rond de teelten die géén waardplant zijn voor Meloidogyne chitwoodi of M. fallax (vb. tagetes toegevoegd) of teelten die matig gevoelig zijn (Engels raaigras geschrapt). De nieuwe versie kan hier geraadpleegd worden. Wie de specifiek de wijzigingen van deze 4de versie wil raadplegen kan hier...

Zones Meloidogyne uitgebreid

Sinds begin dit jaar werd de bewakingszone voor Meloidogyne uitgebreid met 9 gemeenten, waardoor nu in totaal 49 gemeenten aangeduid zijn door FAVV. De uitbreiding komt er na vondsten van Meloidogyne in 2020 in zowel consumptie- als pootaardappelen. De nieuwe gemeenten zijn: De Panne, Ham, Ichtegem, Meulebeke, Moerbeke, Oostrozebeke, Pittem, Veurne en Wachtebeke. Voor de pootgoedteelt betekent dit alle percelen geleden in de bewakingszone systematisch zullen gecontroleerd worden bij de oogst op aanwezigheid van Meloidogyne. Dit geldt ook voor hoevepootgoed.     Je kan deze kaart ook digitaal...

Aardappelen in bruinrot gebied

Het FAVV meldt dat landbouwers die aardappelen telen in 45 gemeenten in Limburg en Antwerpen waar de bruinrotbacterie voorkomt in het oppervlaktewater, voortaan niet meer apart moeten melden dat ze aardappelen telen. Tot voor kort was dit een jaarlijkse verplichting. De locatie van de aardappelpercelen in dit beschermingsgebied kan immers uit de verzamelaanvraag gefilterd worden. Telers die géén verzamelaanvraag in Vlaanderen indienen, moet wel nog de ligging van de aardappelpercelen...

Staalname aaltjes door FAVV

Voor komend teeltseizoen zal de voorafgaande staalname op aardappelcystenaaltjes niet meer gebeuren door de Gewesten (keuringsdienst), maar zal deze bemonstering vanaf dit najaar door het FAVV gebeuren. Meer info en details in bijgaande documenten: Richtlijnen...

Bruinrotmaatregelen A’pen & Limburg

Het FAVV wijst op de maatregelen die van kracht zijn in 45 gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg om verspreiding van bruinrot via beregening met oppervlaktewater te vermijden. Landbouwers moeten de teelt van aardappelen in deze gemeenten voor 30 april melden bij het FAVV en er geldt een verbod op beregenen van aardappelen met oppervlaktewater. Meer details kan je lezen in het volledig...

Bemonsteren moederpartijen

Het FAVV laat weten dat ze voor het huidige pootgoedproductieseizoen 2020-2021 steekproefsgewijs en op niet-systematische wijze monsters zullen nemen van moederpartijen pootaardappelen die uit andere EU-lidstaten zijn ingevoerd. Alle kosten zijn ten laste van het FAVV. Zodra deze partijen zijn ontvangen, worden de betrokken producenten verzocht contact op te nemen met hun LCE (contactadressen op de website van het agentschap: http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/contact/lce ) om de bemonstering te...