Het FAVV wijst op de maatregelen die van kracht zijn in 45 gemeenten in de provincies Antwerpen en Limburg om verspreiding van bruinrot via beregening met oppervlaktewater te vermijden.

Landbouwers moeten de teelt van aardappelen in deze gemeenten voor 30 april melden bij het FAVV en er geldt een verbod op beregenen van aardappelen met oppervlaktewater. Meer details kan je lezen in het volledig bericht.