Loofdoding pootgoed – resultaten

Afgelopen zomer had Inagro een proef aanliggen rond loofdoding in pootgoed. De proef werd aangelegd in het ras Fontane (plantafstand en bemesting conform gangbare pootgoedteelt). De zeer natte omstandigheden maakten dat er niet kon geloofklapt worden in de proef, net...

Kiemremming pootgoed

Tijdens een bijeenkomst van de pootgoedacademie ZW-Nederland in Colijnsplaat op 4 februari ’15 werd ingegaan op de mogelijkheden van kiemremming in pootgoed met ethyleen en Talent. Behandeld pootgoed heeft meer knollen per struik, waardoor gewenste maatsortering...

PSTVd NL: nog niet uitgeroeid

De Nederlandse overheid heeft per 30 september ’14 een update de wereld ingestuurd rond het voorkomen van PSTVd (Potato Spindle Tuber Viroid). In het voorjaar was deze quarantaineziekte vastgesteld op een Nederlands kweekbedrijf (zie deze blog). Enerzijds blijkt...

Bacterieziekte in pootgoed

Op 19 augustus vond in Merelbeke een causerie plaats over bacterieziekte in pootgoed. De verschillende types Dickeya & Pectobacterium (voorheen “Erwinia”) genoemd werden door Johan Van Vaerenbergh toegelicht en de aangelegde proeven op ILVO werden...

Loofklappen sterk verminderd in Nederland

De bevindingen van het Deltaplan Erwinia hebben bij de Nederlandse pootgoedtelers een duidelijke mentaliteitswijziging teweeg gebracht. Bij enkele bijeenkomsten van de pootaardappelacademie Zuidwest-Nederland was dit één van de meest prominente gespreksonderwerpen,...

Veel erwinia in hoogste klassen

Uit de resultaten van de NAK blijkt dat in 41,5 % van de Nederlands partijen van klasse S erwinia aanwezig is. Voor SE’s is dit zelfs 52,4%. De NAK heeft in 2011/2012 in totaal zo’n 500 monsters onderzocht. Naast een labotoets (PCR) is een de...