Risico’s bij snijden pootgoed

Het FAVV heeft vandaag 30 januari een persbericht verspreid naar aanleiding van de risico’s verbonden aan het snijden van pootgoed. Het volledige persbericht van het FAVV kan je hieronder nalezen.      Bericht over de fytosanitaire risico’s die samenhangen...

Bruinrot in Nederland

De Nederlandse NVWA laat weten dat ze bruinrot aangetroffen heeft op 2 partijen pootgoed, meer bepaald bij 2 pootgoedtelers in de provincies Gelderland en Flevoland. Zelfde herkomst Beide getroffen telers hebben uitgangsmateriaal vermeerderd afkomstig van hetzelfde...

Splitsen pootgoed voor consumptie

Persbericht FAVV  Bericht aan de landbouwers die aardappelpootgoed in groep aankopen Productieseizoen 2016  Er is een erkenning vereist voor het gebruik van het plantenpaspoort voor alle operatoren die aardappelpootgoed, produceren, bereiden, in de handel brengen,...

Bemonstering ring- en bruinrot

Het FAVV vraagt met aandrang dat er de nodige monsters genomen worden van moederpartijen voor analyse op ring- en bruinrot. Dit geldt zowel voor Belgische families als voor ingevoerde partijen uit het buitenland. Door een systematische bemonstering van de...

Quarantaineziekte op kweekbedrijf

Recent werd op een Nederlands kweekbedrijf PSTVd ontdekt. PSTVd staat voor Potato Spindle Tuber Viroid of aardappelspindelknolviroïde. Dit is een quarantaineziekte die normaal niet onze regio voorkomt omwille van het koele klimaat. PSTVd kan naast aardappelen ook...

Vermoeden ringrot

Vanuit diverse hoeken wordt melding gemaakt van een sterk vermoeden van ringrot aanwezig in ons land. Het zou gaan om Nederlands pootgoed van het ras Bintje dat in verdenking gesteld is, dit bij een Waalse consumptieteler. Het bedrijf is geblokkeerd in afwachting dat...